Styrket beredskap

Ingress

Meninger

Regjeringen sender nå ut et lovforslag som skal klargjøre forholdet mellom politi og forsvar i en krisesituasjon. Det er reist tvil om den gjeldende instruks som regulerer politiets adgang til å søke bistand fra forsvaret er i samsvar med Grunnlovens paragraf 99. Med en ny lov, vil denne tvilen bli ryddet av veien.

Bakgrunnen for lovforslaget er erfaringene fra terroranslaget mot regjeringskvartalet den 22. juli 2011. Kommisjonen som gransket hendelsene den gang fastslo at samarbeidet mellom politi og forsvar sviktet på avgjørende punkter. Det fundamentale problemet hadde sitt grunnlag i uklar bistandsinstruks og mangel på forståelse i politiet for hva de kunne rekvirere av bistand fra forsvaret. Resultatet ble katastrofalt.

Forholdet mellom politi og forsvar har imidlertid vært et vanskelig politisk problem i mange år. Forsvarets oppgaver i et demokratisk samfunn som vårt er tradisjonelt å forsvare landets territorium, mens politiets oppgave er å bekjempe kriminalitet og opprettholde ro og orden. Men terrorvirksomhet utfordrer grensene mellom det man tradisjonelt har kalt krig og det man betrakter som kriminalitet. Terror kan være begge deler, terrorister kan benytte seg av både militære og sivile midler.

Derfor er problemstillingen reist: Når er det naturlig at de to tjenestene samarbeider, i hvilken utstrekning og under hva slags ledelse? Det er tungtveiende grunner for at det fortsatt er markante skiller mellom politimessig og militær makt. Vi har altfor mange eksempler i verden på at den uniformerte makt utfordrer folkestyret. Når de to etatene samarbeider, med den tyngde og effektivitet det gir, er det derfor vesentlig at det tydelig presiseres at det er de politiske myndigheter som har kontrollen og styringen. Ikke minst må dette gjelde når forsvarsmakt settes inn mot egne borgere, slik det ofte kan tenkes ved terroranslag. Det bør heller ikke være tvil om at det er forsvaret som gir politiet bistand, og ikke omvendt.

Det som tydeligst sviktet på beredskapssiden den 22. juli 2011 var kunnskapen om hverandre hos politi og forsvar. Gode samarbeidsformer kan bare oppnås gjennom trening og drilling, slik at alle vet hvilke knapper det bør trykkes på i ulike situasjoner.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.