Styrket rettsvern

Ingress

Meninger

Tre av fire som anmelder politiet for vold har ikke advokat, skriver Dagsavisen. Samtidig er det påfallende få saker som blir innklaget for Spesialenheten for politivoldssaker som ender med at det blir reist tiltale mot de anklagede. Det er med andre ord mye som tyder på at det er vanskelig å nå fram i rettssystemet når noen mener at de er blitt sjikanert eller utsatt for utilbørlig voldsbruk av politiet. Der påstand står mot påstand later det også til at spesialenheten og domstolene stoler mest på politiets forklaringer.

Både politikere og jurister gir uttrykk for at tida er inne til å vurdere om ikke adgangen til bistandsadvokat bør lovfestes for alle som anmelder politiet for vold. De fleste som anmelder vil oppleve at de bare er en liten brikke i det store systemet man møter i slike saker. Politiet vil beskytte seg og sine. Spesialenheten er trenet i å vurdere anmeldelsene, og betjener seg av sin egen spesialinnsikt som ikke alltid formuleres slik at en anmelder kan imøtegå vurderingene. I så fall er det brudd på et sentralt rettsprinsipp om kontradiksjon.

Mange alvorlige saker der spørsmålet om politivold har stått sentralt, har etterlatt inntrykk av at det eksisterer andre beviskrav når politifolk er under etterforskning enn i andre saker. Det bidrar til å svekke tilliten til så vel politiet som til det spesielle granskingssystemet. Vi står her overfor ett av de store dilemmaer i en demokratisk rettsstat: Hvem skal granske granskerne? Spesialenheten er antakelig det beste vi har. Men kan ordningen bli enda bedre?

De mest spektakulære politivoldssakene i moderne tid var politivoldssakene i Bergen på 1980-tallet. Her var en rekke anmeldelser mot politiet for til dels grov voldsbruk blitt lagt til side over lang tid. Først da to jurister og forskere, Gunnar Nordhus og Edvard Vogt, ble utsatt for overdrevet politimakt, kom det et gjennombrudd i etterforskningen. Men selv de hadde store problemer med å nå fram. Dagens spesialenhet er opprettet som følge av bl.a. erfaringene fra Bergen.

Det kan nok sies mye om den ekspanderende bruk av bistandsadvokater i norsk rett. Men i politivoldssaker kunne det åpenbart være en fordel om den som anmelder fikk juridisk bistand. Det kunne styrke tilliten til at rettferdighet skjer fyllest også i når vokterne blir anmeldt..

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.