Framstiller uklare fakta: «At Hans-Wilhelm Steinfeld er en dyktig journalist er jeg ikke i tvil om. Men heller ikke han er fremmed for å komme med "uhyrlige påstander"», skriver Tatiana Starzinskaya.  Foto: Nina Hansen / Dagbladet
Framstiller uklare fakta: «At Hans-Wilhelm Steinfeld er en dyktig journalist er jeg ikke i tvil om. Men heller ikke han er fremmed for å komme med "uhyrlige påstander"», skriver Tatiana Starzinskaya. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Subjektive Steinfeld

Steinfeldt har utvilsomt mye kunnskap. Det hindrer ham likevel ikke fra å ta munnen for full og framstille subjektive oppfatninger som fakta på direkten.

Meninger

Hans-Wilhelm Steinfeld tar i søndagens innlegg et oppgjør med norske forskere som etter hans mening kommer med «uhyrlige påstander» og ikke kan skille mellom fakta og subjektive oppfatninger. Dette hindrer ham likevel ikke i å begå de samme feilene i sitt innlegg.

Steinfeld anklager Asle Toje for å komme med banaliteter, men også han framhever det banale, nemlig at Russland mangler legitimitet i sin annektering av Krim. Et annet syn er i beste fall en subjektivering av fakta. I sitt oppgjør mot slik subjektivering, nøyer han seg ikke med banaliteter.

At Hans-Wilhelm Steinfeld er en dyktig journalist er jeg ikke i tvil om. Men heller ikke han er fremmed for å komme med «uhyrlige påstander». Påstanden om at Russlands annektering av Krim-halvøya er «det største landstyveri i europeisk historie siden Hitlers regime brøt sammen» er et godt eksempel. Det er i beste fall en subjektiv oppfatning basert på uklare fakta og et ukjent sammenlikningsgrunnlag. En god journalistisk regel bør være at man legger fram fakta når man kommer med sterke påstander, selv om de kommer fra en journalist med 37 år fartstid i NRK som har en enorm tillit blant de norske seere, lyttere og lesere. Jo større drahjelp man får av sitt eget varemerke, desto sterkere er ansvaret for å bruke det på en korrekt måte.

Steinfeld har blitt et ikon i norsk journalistikk, men det gjør ham ikke berettiget til å kriminalisere de norske forskerne ved å benytte begrep som «uaktsomt eller med forsett», «i en tilstand av bevissthet» og «gjerningsøyeblikket» når han feller sin dom.

Det kan så være at Hans-Wilhelm Steinfeld har sine fakta på det tørre. Men heller ikke han er fremmed for popularisering. I programmet «Trygdekontoret» av 24. februar 2015 har Steinfeld blant annet uttalt seg om den russiske drikkekulturen, den russiske lederstilen og den russiske sjelen. Han har utvilsomt god kjennskap til temaet. Det hindrer ham likevel ikke fra å ta munnen for full og framstille subjektive oppfatninger som fakta på direkten.

Sagt med hans egne ord: "Direktesendinger er risikable".