Gutt 9 måneder med tommelen i munnen og drømmende blikk, trøtt, baby, oppvekst, barn.
Foto: © Kerstin Mertens / Samfoto
Gutt 9 måneder med tommelen i munnen og drømmende blikk, trøtt, baby, oppvekst, barn. Foto: © Kerstin Mertens / SamfotoVis mer

Suger vi på oljetommelen?

Vi er rike og søvnige.

Meninger

Ute i havet pumpes det hver dag opp store mengder olje og gass. Det har gjort oss rike, det har gjort oss søvnige. Tommelsutting gir ungene skeive tenner, olja har gitt oss en oljeskeiv økonomi. Ved ytterligere oljeprisfall kan vi få alvorlige problemer.

Ingen problem, vi har jo det feite oljefondet, tenker kanskje du? Oljefondet er sparepengene våre, vi glemmer at det egentlig heter Pensjonsfondet. Dette er ingen forbrukskonto. Å bruke disse pengene er som å pisse i støvlene. Varmt og godt først, men så kaldt og stinkende.

Løsningen er ikke å stoppe oljeutvinningen over natta, men bruke å bruke mer av kompetansen og kapitalen til modernisere og utvikle industrien vår, jordbruket og fiskeriene. Havet og matjorda er de mest verdifulle ressursene vi har. Penger brukt på forskning og utvikling innenfor fiskeri, akvakultur og landbruk er en av de beste investeringene vi kan gjøre for fremtiden. Vi må aldri glemme at maten ikke blir til av seg selv og at muligheten til å produsere vår egen mat er et privilegium og gode.

Selv om strømprisen er lav og regnet faller ned som aldri før må vi heller ikke stoppe med å bygge ut ny elektrisk kraft. Lave strømpriser fra fornybare kilder vil i all fremtid være et gode for både folk og industri. Stoppes utbyggingen av kraft kan resultatet bli høyere strømpriser og dårligere konkurransekraft for den kraftkrevende industrien.

 La oss ikke glemme at vi i dag har en av verdens mest miljøvennlige metallindustri, kjemisk råvareindustri og treforedlingsindustri. Dette skal vi fortsette med lenge etter at oljekranene er stengt. I fremtiden håper jeg at fornybar kraft også vil bli brukt til produksjon av hydrogen til drivstoff på biler, fly og skip. Denne energirevolusjonen kan Norge ta del i om vi begynner arbeidet i dag.

Selskaper som staten har eierandel i må presses politisk i en grønnere retning. NVE sitt nei til havvindpark på Siragrunnen og Statkrafts nølende tja til vinnmøllepark på Fosen, viser at både statens selskaper og statsforvaltningen må bli grønnere. Lokalpolitikere som presser i grønn retning kan tvinge både regjeringen og statsforvaltningen i en mer miljøvennlig retning. Bruk stemmeretten og stem på partier som ønsker det grønne skiftet velkommen - og som har mot til å gjøre endringer!