Suiteliknende ECM-debut

"Diffent rivers" er et orginalt og fint spilt album i grenselandet mellom jazz og samtidsmusikk.

I sterkere grad enn saksofonisten Trygve Seim (29) trer komponisten og orkestratoren Trygve Seim fram på denne suiteliknende ECM-debuten. Bortsett fra tre sterke duetter med trompetist Arve Henriksen er det større besetninger på inntil ti musikere som gir klang, puls og liv til Seims enkle melodier. Og med tuba, fransk horn, bassaksofon og bassklarinett i sving, tidvis sammen med cello eller trekkspill, er det klangbilder med solid bunn og mange nyanser som bærer det hele fram. Grunnstemningen er lavmælt, ikke sjelden melankolsk, men plutselig kan musikken smile eller fortvile, og står etter hvert fram som et originalt, helhetlig og ganske besettende verk i grenselandet mellom moderne europeisk jazz og improvisert og notert samtidsmusikk. Gode individuelle prestasjoner overskygges i første omgang av det imponerende kollektive uttrykket, men trer fram ved gjentatt lytting.