FORVENTNINGER: KlimaministerTine Sundtoft
FORVENTNINGER: KlimaministerTine SundtoftVis mer

Suksessen må fortsette

Incentivene har fungert etter hensikten.

Meninger

I klimaforliket forpliktet partiene på Stortinget seg til å beholde de gunstige elbil-ordningene til 2017 eller til 50000 solgte elbiler. Det magiske tallet forventes å nås i mai. Samtidig har salget av hybridbiler eksplodert etter at det ble innført avgiftslettelser også for disse bilene. Norge er verdensledende når det gjelder antall miljøbiler. Så langt i år har 18 prosent av alle solgte bilder i landet vært el- eller hybridbiler.

Regjeringen og samarbeidspartiene har satt ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå bilavgiftene denne våren. Mange tror at flere av elbilfordelene nå står for fall.

Det vil vi advare mot. Elbilfordelene har vært svært rause, men incentivene har fungert etter hensikten. Det er flere elbiler på veiene og utslippene fra personbiltrafikken har gått ned. Elbilsatsingen er et av de mest vellykkede tiltakene i hele klimapolitikken. Det finnes saklige grunner for å hevde at stønadene er vel rause. Det er for eksempel negativt for miljøet hvis elbiltrafikk i kollektivfeltet kommer i veien for kollektivtransporten. Man kan redusere noe på fordelene og likevel opprettholde gulroteffekten. Faren er likevel at dersom man begynner å fjerne fordeler, kan forbrukerne få følelsen av at elbiler ikke lenger er et satsingsområde. Det kan få en negativ konsekvens for omstillingen.

Målet er null utslipp fra personbilparken innen 2050. Det er langt fram. Da må man stimulere de beste miljøløsningene. Hybridbiler kan lokke de med batteriangst over på miljøsida, men elbiler er fortsatt nullutslippsløsningen.

Viktigere enn elbilfordeler isolert sett, er det at den totale innretningen av bilavgiftene drar i grønn retning. Dersom det også blir billigere å kjøre forurensende biler, nuller man ut effekten av å gjøre det billigere å kjøre miljøvennlig. Her mislyktes regjeringen i statsbudsjettet, nå har de sjansen igjen.

Klimaminister Tine Sundtoft setter forventningene høyt. I en kronikk i Fædrelandsvennen denne uka, skriver hun at et klimasamfunn med blant annet dyrere bensin bør etterstrebes. Hun minner om at transportsektoren er et av regjeringens fem innsatsområder for å redusere de norske klimagassutslippene.