Sunne valg

I DAGBLADETS

debattspalte 8 februar svarer Sosial-og helsedirektoratet på vår kronikk fra 26 januar, under overskriften «Fra overvekt til aktivitet». Vi opplever at svaret i liten grad forholder seg til det vi ønsket å belyse. Vi utfordret Direktoratet til å synliggjøre sitt teoretiske grunnlag for å forstå den overvektige. Vår kritikk var at fremstillinger av temaet overvekt fra Direktoratets side, og for så vidt fra andre offentlige instanser, kan gi inntrykk av at de reduserer den enkeltes levde liv til matematikk og statistikk. Vi ønsket å debattere hvilket teoretisk ståsted Direktoratet anvender for å legitimere sine strategier og tiltak. Vårt poeng var at de ser ut til å basere seg på en forståelse som er forlatt på mange andre områder.

I svaret til oss forklarer Direktoratet det ansvaret de har og tar for å være pådriver slik at samfunnet tilrettelegger for aktivitet. Tilretteleggingen skal lede til at den enkelte kan ta «sunne valg». Det er et slikt normativt grunnlag for Direktoratets kampanjer og strategier vi ønsker å få diskutert. Et eksempel: En sykkelsti gir assosiasjoner til det unge, energiske, det friske og sterke.

DET ER VÅR

påstand at en underkommunisert norm er grunnlaget for ideen som leder til slike tiltak. Hvis det forstås som normen og normalen å befinne seg på sykkel på en sykkelsti, er det vår påstand at det normale vil omfatte kun en liten del av befolkningen. Er Direktoratet bekvem med en slik norm, når de samtidig vil henvende seg til alle, uansett kjønn, alder og sosial klasse? Tiltaket vil gjøre overvektige til personer med manglende viljestyrke til å bruke sykkel fremfor bil og med manglende kontroll på hvordan de bruker fritiden. Ikke engang enkle, sunne valg klarer de å ta! Så gi oss en ny befolkning...?