Surrealistisk roman om kjærlighet

En fantastisk kjærlighetsfortelling med en høyst original fortellerstemme.

I den lille byen Kükenstadt i Niedersachsen finner man i spiskammeret på Gasthof Vrieslander en dag under krigen en merkelig og forkommen flyktning, med en hatteeske med et helt uvanlig innhold.

Tjenestejenta Marie-Sophie settes til å stelle ham, og de to utvikler et forhold av ganske spesiell karakter. Samtidig villedes erkeengelen Gabriel av Satan idet han skal blåse i dommedagsbasunen.

Og her er også andre engler og en søvngjenger og innehaverne av hotellet og Marie-Sophies kjæreste, som plutselig oppfører seg som besatt. Og det er ikke det hele i denne ekstraordinære romanen.

Tidvis surrealistisk

Sjsn (Sigurjsn Birgir Sigurpsson) er en av Islands mest markante forfattere og kunstnere. Etter å ha lest denne romanen må man si at ryet fra hjemlandet er vel fortjent.

En høyst original kjærlighetsroman er det, som ikke unngår det svulstige og høystemte, men som også er veldig mye annet: En merkelig, grotesk, morsom, forvridd og tidvis rent ut surrealistisk roman, som henter like mye fra myter, legender og tidligere tiders fantastiske fortellinger, som fra den historiske perioden den utspiller seg i.

Særegen leseopplevelse

Drømmer og forestillinger spiller en viktig rolle i fortellingen; man vet aldri helt hva som er virkelighet og fantasi. Det skjer hele tida uforklarlige ting, noe som gjør romanen til en ganske særegen leseopplevelse.

Historien er satt opp mot de apokalyptiske strømningene som rådet i krigsårene, og blir på en måte en slags klassisk og mørk allegori over mennesket i møtet med undergangen. Men det er også en optimistisk og oppløftende roman, som fortelles som tilblivelsesmyten til og av selve det barnet den fremmede flyktningen skaper sammen med tjenestejenta.

Betydelig nordisk forfatter

Historien er et overflødighetshorn av fortellinger i fortellingene, av innfall, fabler og drømmer. Den fungerer glitrende, takket være Sjsns overstrømmende imaginative fortellerkraft og fortellergrepets særegne karakter. Romanens fabulerende uttrykk, de fantastiske hendelsene og de plutselige sprangene som preger dens form, gir den et drømmeaktig skjær, som den ble fortalt til en mens man selv sov, der fortellingens mange momenter smelter inn i hverandre med drømmeverdenens logikk som rettesnor.

Det er ingen tvil om at det med denne romanen er en ny betydelig nordisk forfatter som gjøres tilgjengelig for et norsk publikum.