-SURRER:  Hege Storhaug hevdet i går at Minotenk fremmer shariaforkjempernes sak. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet
-SURRER: Hege Storhaug hevdet i går at Minotenk fremmer shariaforkjempernes sak. Foto: Henning Lillegård / DagbladetVis mer

Surrete fra HRS

Hege Storhaug bekrefter det vi kritiserer.

Debattinnlegg

I et tilsvar til kronikken vår «Dialog er ikke nok» kommer Hege Storhaug med en rekke stråmenn av et sånt kaliber at hun må ha lest noen helt usynlige linjer i teksten vår. Kritikken henger ikke på grep, og paradoksalt nok bekrefter hun nettopp det vi kritiserte HRS og Document.no for.

Først vil vi gjerne få bemerke at hun presenterer oss som konvertitter. Vi synes det er merkelig, all den tid vi ikke skriver fra et religiøst perspektiv. Vi er norske samfunnsengasjerte muslimer, som Anne Sender er en norsk jøde eller Janne Haaland Matlary er en norsk katolikk.

Videre er det vanskelig å forstå hvordan Hege Storhaug har klart å tolke det til at vi mener HRS er en ekstrem organisasjon. Det vi var tydelige på i teksten var at "guilt-by-association"-retorikken begrenser arbeidet mot ekstremisme, som vi også trakk frem eksempler på i kronikken vår. Hele tilsvaret til Hege Storhaug kan sees på som et annet eksempel på å prøve å koble oss til islamistiske sammensvergelser.

Storhaug har helt rett i at vi er aktive medlemmer i henholdsvis Rabita og Minhaj, men det er går da altså helt fint an å være aktiv i moskeer og samtidig være menneskerettighetsforkjempere og tilhengere av et sekulært samfunn. Våre moskeer er preget av stort mangfold.

I motsetning til hva Storhaug synes å tro, prekes det ikke politikk i moskeene. Selv om ledelsen har åpne sympatier til utenlandske islamistiske bevegelser, er politiske temaer noe man unngår fordi det skaper så mye uenighet. Det er fokus på religiøse temaer og sosiale utfordringer. Moskeene er åpne for alle, hver eneste dag. Det er bare å komme og se hva som foregår.
Storhaug synes det er hårreisende at vi skriver at de liberale ikke har noen nevneverdig påvirkning på de ytterliggående. I det muslimske miljøet og i samfunnet for øvrig, blir vi ansett for å være liberale og moderate. Vi har flere ganger argumentert tydelig i offentligheten for at det sekulære demokratiet er den beste modellen for ethvert samfunn. Det oppleves derfor rimelig absurd at vi igjen skal bli beskyldt for å skulle være tilhengere av å innføre sharia her i Norge eller andre steder.

Dette er meninger vi også fronter internt, og vi har heller ikke vært unnvikende når det gjelder å ta opp kritikkverdige forhold blant muslimer. Med en grunnleggende forståelse av det norsk-muslimske miljøet ville Hege Storhaug forstått at vi argumenterer for påvirkningskraften til de ortodokse og konservative moskémiljøene fordi vi som blir ansett og anser oss selv som moderate og liberale blir sett på som vantro, hyklere og svikere av miljøene med mer ekstreme tendenser. Vår innflytelser blir dermed ikke særlig tung.   Dette problematiserte vi i kronikken ved å peke på blant annet IslamNet som per i dag er den eneste organisasjonen som har tatt det kraftigste oppgjøret med voldsforherligelsen til Profetens Ummah, samtidig som vi påpekte at deres intolerante salafi-lære også er en del av problemet.

Hege Storhaug har mye kunnskap om islam og muslimer, men hun feilkobler og mistolker. Fra en organisasjon som har som formål å innhente dokumentasjon, informasjon og analyse for å sette søkelys på ulike sider av innvandrings- og integreringsfeltet burde man kunne forvente mer enn surrete sammenkoblinger, infantile hersketeknikker og argumenter som grenser til konspirasjonsteorier. Det stenger veien for en konstruktiv vei videre.