SV er ikke med på Sundtofts brubrenning

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft skryter av sin brubyggerrolle i klimaforhandlingene. Nå brenner hun bruene til fattige land.

PROVOSERT: - Det er provoserende at Høyres løfter om skattelette til sine rike sponsorer er viktigere enn å holde løfter gitt til verdens fattigste land, sier miljøpolitisk talsperson i SV, Heikki Eidsvoll Holmås. Foto: Torstein Bøe / NTB Scanpix
PROVOSERT: - Det er provoserende at Høyres løfter om skattelette til sine rike sponsorer er viktigere enn å holde løfter gitt til verdens fattigste land, sier miljøpolitisk talsperson i SV, Heikki Eidsvoll Holmås. Foto: Torstein Bøe / NTB ScanpixVis mer
Meninger

Får klima- og miljøministeren det som hun vil, kutter Norge 1,5 milliarder kroner i støtten til fattige lands klimaarbeid, og det rett før klimaforhandlingene i Paris.

Mindre til regnskogen. Mindre til fornybar energi. Mindre til å tilpasse seg klimaendringene. Regjeringen varsler nedskalering og brudd på inngåtte avtaler. Noen av budsjettkuttene er så store at arbeid som allerede er påbegynt, vil være forgjeves. Regjeringen skylder på flyktningkrisen. Standpunktet er altså at verden bare kan takle en krise om gangen. Skattelette til de rikeste i Norge er derimot alltid viktig å prioritere for Sundtofts regjering.

Rike land har lovet minst 100 milliarder dollar årlig i klimastøtte til fattige land innen 2020. Løftet har vært svært viktig for å bygge tillit mellom rike og fattige land i internasjonalt klimasamarbeid, og Norge har fram til i høst vært en pådriver for at løftene skal innfris. Nå går Norge feil vei.

Samtidig som Indonesias skoger står i brann, foreslår regjeringen å kutte 380 millioner kroner i budsjettposten for bevaring av regnskog. Kuttet vil trolig bety redusert støtte til sivilt samfunns arbeid med regnskogsbevaring nettopp i Indonesia.

Tre uker før det store klimatoppmøtet i Paris, foreslår regjeringen 350 millioner kroner i kutt i budsjettposten for bærekraftig utvikling. Kuttet vil blant annet kunne ramme støtten til fattige lands tilpasning til klimaendringene og arbeidet for sikrere mattilgang.

2,7 milliarder mennesker i verden lager mat over røykfulle ovner eller bål. Det fører til store helseskader så vel som avskoging. 1,3 milliarder mennesker har ikke tilgang til strøm. Strøm gir leselys til lekselesing. Det driver kjøleskapene som vaksiner oppbevares i. Det skaper jobber. Det driver vannpumper og gjør livet lettere for kvinner. Det gir tilgang til banktjenester. Fattige land trenger en energirevolusjon for å skape utvikling. For klimaets skyld må vi i rike land håpe at fattige lands energirevolusjon er mer basert på fornybare energikilder enn det vår egen har vært.

Regjeringen foreslår likevel å kutte 820 millioner kroner i budsjettposten for støtte til fornybar energi i fattige land. Bistandsmidler kan brukes strategisk til å avlaste risiko, slik at investeringer utløses. Likevel er budsjettposten redusert med om lag 80 prosent på to år.

For knappe to måneder siden kunne det lutfattige landet Liberia erklære seg ebola-fritt. Nå skal arbeidet med å skaffe elektrisitet gjenopptas. Norge har vært en langsiktig partner for Liberia i dette arbeidet, men nå står prosjektet i fare for ikke å fullføres. Også avtalen med Tanzania om elektrifisering av landsbygda må kanskje brytes. Og Norge kan komme til å svikte jordskjelvrammede Nepals satsing på fornybar energi. Det samme gjelder støtten til lavtliggende øystater.

Det er provoserende at Høyres løfter om skattelette til sine rike sponsorer er viktigere enn å holde løfter gitt til verdens fattigste land. SV er ikke med på Sundtofts brubrenning.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.