SV og fordommer

AUDUN LYSBAKKEN mener at KrF og Frp vil forsøke å overby hverandre i å tilfredsstille ropet etter «kristne verdier», og mener dette er en fordomsfull frierferd. Trolig har Lysbakken skrevet innlegget for å bedre sin dårlige samvittighet. Like før sommeren gikk nemlig SV og Frp sammen for å torpedere den nye gen- og bioteknologiloven. Jeg tror SV sine kristne velgere ikke ønsker at samfunnet vårt skal bli en reality-serie der vi stemmer ut det svakeste ledd. Det er det SV, FrP og Ap når har skapt flertall for. Da vil samfunnet bli kaldt og kynisk! Samtidig prøver Lysbakken å fremstille KrF og Frp med felles verdipolitikk. Det sier litt om at Lysbakken ikke kan så mye om verdipolitikk. La meg gi noen eksempler i viktige verdispørsmål der KrF og Frp står langt fra hverandre. Alkohol og rus er ett av vår tids største sosiale problem. Frp vil ha alt salg av alkoholholdige drikker inn i dagligvareforretningene, minst mulig regulering, lavere avgifter og utvidede åpningstider. Dersom dette blir gjennomført fullt ut, vil de offentlige helseutgiftene eksplodere. KrF ønsker en solidarisk alkoholpolitikk - som tar hensyn til de svakeste. KrF vil ha en aktiv miljøpolitikk som tar vare på naturen vår. Frp har en passiv miljøpolitikk og avviser bla. de grunnleggende utfordringene vi har ift klimaendringer. Det sier jo litt at Carl I Hagens siste miljøutspill var at vi måtte kontrollere vulkanutslipp!?

FRP OG SV er i imot at kristne organisasjoner skal få adgang til SFO. KrF tror at den enkelte skole kan lage praktiske ordninger som er tilpasset lokale forhold. Barn som går på SFO bør få mulighet til et variert aktivitetstilbud. Frp gikk også imot trosopplæringsreformen. KrF ser på denne saken som en stor seier fordi vi ønsker å gi våre unge opplæring i den kristne tro. KrF vil alltid kjempe for de svakeste av de svake - menneskene i den fattige verden. Frp vil kutte 5-6 mrd i bistanden til de fattige landene. KrF fører en human innvandringspolitikk basert på internasjonale avtaler og i respekt for menneskeverdet. Vi kan ikke akseptere den retorikk Frp har anvendt i innvandringsspørsmål. De som trenger beskyttelse skal få det. Kristelig Folkeparti bygger sin politikk på tre kristne grunnverdier: Menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Disse tre områdene er avgjørende for å sette rett politisk kurs. Det er dette som gjør KrF til et unikt og viktig verdiparti for meg og mange andre.