SV setter regjeringsmakt foran miljø

OLJEBORING I LOFOTEN: Sosialistisk Venstreparti vil slåss mot oljeaktivitet i de sårbare havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen. I regjering er de med på en politikk som legger til rette for det stikk motsatte. I budsjett etter budsjett har den rødgrønne regjeringen satset tungt på oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen. For inneværende år er bevilgningen til seismikk økt med 60 millioner kroner til totalt 200 millioner kroner. Denne økningen ble mottatt med stor begeistring av Oljeindustriens Landsforening. I sterk kontrast til dette står mangelfulle bevilgninger til å kartlegge havmiljøet i nord. Med dagens tempo vil det ikke være mulig å fullføre dette arbeidet før forvaltningsplanen skal opp til ny vurdering i 2010.

Venstre vil innføre varige petroleumsfrie soner i havområdet utenfor Lofoten og Vesterålen. I forbindelse med eventuelle regjeringsforhandlinger etter stortingsvalget vil dette være et ultimatum fra Venstre. Vi har forventet den samme tydelighet fra Sosialistisk Venstreparti. SV har sagt nei til å følge Venstres eksempel. Den merkverdige forklaringen er at et slikt ultimatum vil føre til mindre grasrotmobilisering mot oljeutbygging. Etter Venstres vurdering bidrar SVs nøling til det stikk motsatte.

Hadde SV fulgt Venstres eksempel ville det vært et kraftig bidrag til en viktig miljø- seier. Det hadde inspirert til folkelig motstand for å vise at denne vernelinjen har bred tilslutning.

Når SV velger annerledes viser det at partiet er åpne for å prioritere regjeringsdeltakelse fremfor en viktig miljøsak.