SV svikter miljøet

NORDOMRÅDENE: Stortinget behandlet forrige uke forvaltningsplanen for nordområdene. Planen er en ren utbyggingsplan for olje og gass i nord, og i tillegg svært kortsiktig. Venstre mener det er beklagelig at regjeringspartiene ikke benyttet anledningen og sikret et bredest mulig flertall om en balansert og langsiktig forvaltningsplan. Det er nå tydelig at SV er bundet opp av regjeringsdeltakelse og ikke tør tone flagg i viktige miljøsaker.Venstre ønsker en forvaltningsplan som kombinerer åpning av noen områder for petroleumsaktivitet og samtidig sikrer at området utenfor Lofoten og Vesterålen får status som petroleumsfri sone. Vi ønsker petroleumsaktivitet i nord, noe som vil bidra til verdiskapning og sysselsetting. En åpning for utbygging i enkelte områder må imidlertid balanseres mot petroleumsfrie soner, der miljøet er svært sårbart og verdifullt.

VI MENER DETTE er en forutsetning for å kunne kalle planen en helhetlig forvaltningsplan, og ikke en ren utbyggingsplan. Det er særlig skuffende at SV ikke viker en tomme. SV er det eneste partiet som har programfestet nei til all petroleumsaktivitet i nordområdene. SV stemte nå ikke for å opprette petroleumsfrie soner utenfor Lofoten og Vesterålen.Det er også beklagelig at alle områder som er satt på vent i denne stortingsperioden, skal vurderes allerede på ny i 2010. Dette gjør at omkampen alt er i gang for områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. Venstre er opptatt av å sikre ressurser til nødvendig forskning, som kan dekke kunnskapshull. Vi jobber også for en god oljevern- og slepebåtberedskap langs kysten, tiltak som vil forebygge og redusere forurensing av havet. Hele seks konkrete forslag til miljøforbedring ble fremmet av en samlet opposisjon i forbindelse med behandlingen av forvaltningsplanen, flere av forslagene har SV tidligere støttet. Dette er forslag SV åpenbart ville støttet hvis man tar utgangspunkt i partiets program. Når til og med FrP går inn for forslag som kunne styrket miljøprofilen i forvaltningsplanen betydelig, er det oppsiktsvekkende at ingen av regjeringspartiene er med. Vi kan konstatere at det er et flertall for viktige miljøsaker på Stortinget, men hos SV veide makten tyngre enn miljøet.