SV-tull om tog

LYNTOG: Daglig opplever passasjerer som velger å reise miljøvennlig med lokaltogene at de må stå, de opplever forsinkelser og unødvendig lang reisetid. NSB klarer ikke å dekke etterspørselen i lokaltrafikken på grunn av flaskehalser i linjene. Tilsvarende er det for godstrafikken. Det er ved å utbedre disse flaskehalsene vi starter omstillingen til et mer klimavennlig samfunn - allerede i dag.

Nylig foreslo SVs nestleder Audun Lysbakken å legge 100 hundre kroner på flybillettene for å skaffe penger til å bygge lyntog i Norge. Hensikten er sikkert god, men resultatet vil bli kroken på døra for dagens jernbanetilbud. Det er anslått at prisen for å bygge ut slike linjer kan komme helt opp i 100 mrd. kroner. Da må resten av pengene komme fra de ordinære bevilgningene til jernbanen. Dette er penger dagens jernbane ikke har råd til å miste.

Venstre støtter fullt ut det utredningsarbeidet som nå gjøres for å se på bygging av lyntog i Norge. I mellomtiden må vi fokusere på dagens jernbane. Her er det fremdeles mye å hente, både i forhold til å øke kapasiteten, og gjennom økt konkurranse og markedsorientering.

I den forrige regjeringen bidro Venstre til å sette Gjøvikbanen ut på anbud. Anbudet førte til at de reisende fikk langt bedre tilbud, med 40 prosent flere avganger, togsettene ble fornyet med bedre komfort og økt tilgjengelighet for funksjonshemmede – en suksesshistorie.

Det er åpenbart at økt konkurranse på jernbanen er blant tiltakene som fungerer. Dette er imidlertid SV i mot av ideologiske grunner.