SV uten bakkekontakt

KLIMAPOLITIKK: SVs Audun Lysbakken vil skattlegge flypassasjerene for å bygge høyhastighetsbane Oslo-Bergen. «Er virkelig 100 kroner for mye for å redde klimaet?», spør Lysbakken i Dagbladet 17.8. SVs utspill illustrerer vanviddet i CO{-2}-debatten. Har SV i det hele tatt noen følelse av kostnad i forhold til nytten i et CO{-2}-perspektiv?

La oss si en høyhastighetsbane halverer dagens flyavganger mellom Oslo-Bergen. Det vil redusere CO{-2}-utslippene med drøyt 50.000 tonn CO{-2} i året. Dette er mindre enn 0,1 prosent av norske CO{-2}-utslipp! For å oppnå dette vil SV bruke minst 25 milliarder kroner! Til sammenligning regner regjeringen at et CO{-2}-renseanlegg på Kårstø gasskraftverk vil koste fem milliarder kroner og redusere årlige CO{-2}-utslipp med 1 000 000 tonn CO{-2} i året!

Dagbladet må snart se på Regjeringens mange klimabløffer. ALLE flypassasjerer betaler allerede CO{-2}-avgift til staten for sine innenriks flyreiser. Regjeringen har IKKE øremerket disse pengene på CO{-2}-kvoter eller lignende tiltak. Lysbakken vil altså skattlegge flypassasjerene dobbelt opp for CO{-2}-utslippene.

Dersom Lysbakken vil være offensiv på CO{-2}-siden, kan han ta et oppgjør med sin egen regjering som bygger to gasskraftverk og øker CO{-2}-utslippene i Tyskland med 3,9 millioner tonn, uten å varsle noen CO{-2}-rensetiltak. 3,9 millioner tonn! Det er 78 ganger større enn Lysbakkens tiltak for å redde klimaet.

Vi kan ikke la en symbolpreget CO{-2}-politikk gå på bekostning av «alt annet»? Det er på tide at SV stikker fingeren i jorda. Dette handler ikke om motstand mot jernbane eller gode kollektivløsninger – dette handler om realisme i forhold til fornuftige miljøtiltak og skattebetalerens penger. Jeg tror folk vil betale for god miljøpolitikk som virker. Lysbakkens politikk virker derimot IKKE, det er en vanvittig sløsing med ressurser.