Svært forvirret

Det er interessant hvor dårlig kritikk mottas på et nettsted som så til de grader dyrker konterærrollen.

UTGANGSPUNKTET FOR DEBATTEN: - Redaksjonen synes nå fast bestemt på å posisjonere seg langt ut på ytterkanten, skrev Shoaib Sultan om denne forsiden på tidsskriftet Document 23. mai.
UTGANGSPUNKTET FOR DEBATTEN: - Redaksjonen synes nå fast bestemt på å posisjonere seg langt ut på ytterkanten, skrev Shoaib Sultan om denne forsiden på tidsskriftet Document 23. mai.Vis mer
Meninger

I en noe forvirret tekst som han kaller «Intimidering» fortsetter redaktør i document.no, Hans Rustad, å fremvise en merkelig verdensanskuelse. Det er interessant at et nettsted som støtt og stadig anklager muslimer (noen ganger berettiget, andre ganger feilaktig) for å dyrke en offerrolle, så til de grader går inn i samme rolle selv. 

I tillegg er det en utvikling på nettstedet i retning konspirasjonsteorier. Vi merker oss at i tillegg til oss bedriver visstnok også PST med intimidering av document.no ifølge Rustad. Slik vokser antall «fiender» raskt. Svært raskt. Rustad ser simpelthen ut til å ha mistet den siste resten av evnen til nøkternhet.

Menneskesynet som ligger til grunn når man anklager en meningsmotstander som «rennesteinen» sier egentlig alt. Vedrørende anklagene rettet mot oss begge er det vesentlige sannheter som undras, eller sagt med andre ord, er løgn.

Han skriver at «Sultan skrev et brev til arbeidsgiveren til en kjent samfunnsforsker og spurte hvordan de kunne ha en person ansatt som bidro til en islamfiendtlig debatt.» Sannheten er at en forsker skrev en kronikk som ble undertegnet med insitusjonstilknytningen, Sultan spurte i den sammenheng om dette var meninger institusjonen stilte seg bak.

Dessuten ga kronikken inntrykk av å være forskningsbasert, det ble etterspurt om det faktisk lå noe forskning bak. Det ble aldri, slik Rustad antyder, trukket frem noe om hvordan de kunne ha en slik ansatt eller på noen måte et forsøk på å få vedkommende sparket. Det skal også sies at det gjelder en sak flere år tilbake og en annen jobb.

Anklagen mot Alzaghari undrar vesentlig og viktig informasjon om hva som trigget en slik argumentasjon. Rustad refererer til en diskusjon med Willy Gjøsund, skribent i den reaksjonære organisasjonen Senter mot antisemittisme, ledet av Michal Rachel Suissa, som har blitt ekskludert av Det mosaiske trossamfunn. Gjøsund hevder at Alzaghari i kraft av å være muslim er tilhenger av en rekke overgrep og menneskerettighetsbrudd, og han forsvarer en anonym debattant som skriver at muslimer burde deporteres.

På Facebook skriver Gjøsund at muslimer er hatets soldater og i kommentarfeltet på Document.no skriver han at med muslimsk innvandring velter uhyrligheter innover landet. Alzaghari konfronterer han med om dette er meninger han også ytrer i direkte møter med muslimer, blant annet på arbeidsplassen. Noe han ikke svarer på.

Alt i alt er det faktisk interessant hvor dårlig kritikk mottas på et nettsted som så til de grader dyrker konterærrollen. Slik blottlegges holdningene til kritikk rettet mot seg selv og ytringsfrihet.

Ingen behøver, slik Rustad påstår «å svine til document.no», det greier redaktøren utmerket selv