TRAUMATISK: - Å bli fratatt barnet sitt på grunn av omsorgssvikt, er en traumatisk opplevelse for de fleste foreldre, skriver statsråd Horne. Foto: NTB Scanpix
TRAUMATISK: - Å bli fratatt barnet sitt på grunn av omsorgssvikt, er en traumatisk opplevelse for de fleste foreldre, skriver statsråd Horne. Foto: NTB Scanpix Vis mer

Svar til en barnvernsmamma og barnevernsansatt

- Jeg takker dere begge for personlige og engasjerende innlegg om et vanskelig tema som har blitt snakket for lite om.

Meninger

Å bli fratatt barnet sitt på grunn av omsorgssvikt, er en traumatisk opplevelse for de fleste foreldre. En omsorgsovertakelse skal kun skje når situasjonen er alvorlig for barnet, og når hjelpetiltak i hjemmet ikke bidrar til å bedre forholdene. Å frata foreldrene omsorgen for et barn er alltid siste utvei. Gjennom barnevernet får barnet omsorg og hjelp som foreldrene ikke kan gi. Men hva med foreldrene som sitter igjen?

Barnevernet har en plikt til å følge opp foreldre som er blitt fratatt sine barn, og samarbeider tett med familievernet i alle landets regioner. Regjeringen har for første gang styrket bevilgningen til familievernet med nesten 15 millioner kroner, for å bedre oppfølgingen av foreldre som har blitt fratatt omsorgen for sine barn. Gjennom familievernet skal foreldrene blant annet tilbys sorgbearbeiding, hjelp til å forbedre sin omsorgsevne, sinnemestring og generell foreldreveiledning. Det skal også utvikles informasjonsmateriell for å gjøre familieverntjenestens tilbud enda bedre kjent i den kommunale barnevernstjenesten og blant foreldrene det gjelder. I Rogaland er det etablert et pilotprosjekt for systematisk oppfølging av biologiske foreldre som har mistet omsorgsretten.

Bedre oppfølging av foreldre som har barn plassert i barnevernet kan bidra til å dempe konflikter mellom foreldre og barnevern, forebygge rettssaker, gi barna mer stabilitet, og utvikle foreldreferdighetene med tanke på mulig framtidig omsorgsrolle. Samtidig har ofte barn behov for å vite at foreldrene blir ivaretatt når barnevernet har plassert barnet i fosterhjem eller på barneverninstitusjon.

Ved plassering i fosterhjem, skal det vurderes om barnet kan plasseres hos slekt eller nær familie, dersom det er til barnets beste. Dette står i regjeringsplattformen, og jeg har gitt klare signaler om at det skal følges opp av det kommunale barnevernet.

Foreldre som har blitt fratatt barnet fordi de ikke mestrer omsorgsrollen har behov for hjelp, støtte og veiledning. Det er tungt for mange å gå videre etter en omsorgsovertakelse. Vi vet at de biologiske foreldrene ikke har fått god nok oppfølging. De økte bevilgningene til familievernet har som klart mål å bedre tilbudet om foreldreveiledning etter omsorgsovertakelse, og gi bedre støtte til foreldrene ved samvær med barna.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.