Svar til Fett-redaktøren

LIKESTILLING: Redaktør i Fett, Kristin E. Førde, kom med skarp kritik av mitt likestillingsarbeide i gårsdagens avis. Jeg vil gjenta at menn står helt sentralt i arbeidet for å oppnå et reelt likestilt samfunn. Målrettet feministisk innsats har plassert kvinner med solide bein innen politikk, akademia og arbeidsliv. Men så mangler det fortsatt en del for at vi kan kalle oss likestilte. Kvinner yter fortsatt en større innsats i det ubetalte omsorgsarbeidet, kvinner får fortsatt lavere lønn og kvinner er fortsatt ofre for vold og seksuelle overgrep. Og hva er dette? Jo, det er speilbildet av menns utfordringer. Det er den andre siden av tapt kontakt med egne barn og at mor får omsorg ved samlivsbrudd, av mannsdominansen i volds- og selvmordsstatistikken. Vi har tatt på alvor problemet med ulik lønn mellom menn og kvinner og derfor har vi satt ned en likelønnskommisjon. Dette er et svært radikalt grep, og bør være et feministisk fellesprosjekt! Vi arbeider også videre med å styrke kjønnsrepresentasjon i styrene. Samtidig er det tvingende nødvendig at oppmerksomheten nå for alvor rettes mot menn og mannsrollene. Vi kommer for eksempel ikke videre uten at menn trekkes inn i omsorgsarbeidet.

DENNE REGJERINGEN skal øke fedrekvoten til ti uker, og vi tok det første skrittet i år ved å innføre den sjette uken fra 1. juli. At menn kommer sterkere inn i omsorgsarbeidet kan du både kalle for ansvarliggjøring, men også å gi menn en sjanse. Jeg mener at reell likedeling av det ubetalte omsorgsarbeidet er nødvendig for både å gjøre noe med kvinnelønnen og kjønnsfordelingen blant næringslivstopper, samtidig som det vil øke kontakten mellom far og barn. Det gjelder å ha flere tanker i hodet samtidig. Homopolitikken er en integrert del av et feministisk prosjekt, der deler Førde og jeg forståelse. Førde later imidlertid ikke til å ha fått med seg at regjeringen nå er i gang med å utrede innføringen av en felles ekteskapslov - dette vil nettopp innebære at homofile og lesbiske par får samme rett til adopsjon som heterofile par. At Kristin E. Førde sier hun er trist på vegne av homobevegelsen og mannsbevegelsen, får stå for hennes egen regning. Jeg forholder meg til at disse miljøene er glad for regjeringens politikk.