Svar til Gudmund Vinland

BØKER: «Mener Dagbladet at ’homselitteratur’ er en gangbar benevnelse på mine bøker? Vil dere i så fall gjeninnføre begrepet ’kvinnelitteratur’?», spør Gudmund Vindland (11.08) i forbindelse med at Juritzen forlag nektet å sende meg et anmeldereksemplar av Odd Nerdrums «Hvordan vi lurer hverandre». Juritzen opererte med fem ulike konspirasjonsteorier. Deriblant en anmeldelse, kall det gjerne slakt, av Vindlands «Korinternes Gjerninger» (2006) som kom på Juritzens forlag. Der brukte jeg begrepet «homselitteratur».

Og ja, Vindland. Jeg bruker begrepet kvinnelitteratur. Sist i en panegyrisk anmeldelse av Merethe Lindstrøms «Gjestene». Den gang rykket Vidar Kvalshaug ut, og sa han aldri ville lese en bok som falt innunder det begrepet. Jeg svarte da som nå at en anmeldelse blant annet handler om å finne effektive og dekkende begrep som plasserer boka.

Om romaner med et uttalt kvinneperspektiv, har jeg i visse sammenheng brukt «kvinnelitteratur». Romaner om homofil oppvekst/ miljø/ problematikk, for «homselitteratur».

Jeg har brukt homselitteratur om både gode og dårlige bøker. Hadde det vært et skjellsord, ville jeg aldri våget.

Vindlands roman handlet om en homoseksuell gutt som kastrerte seg selv. Jeg var negativ fordi det utflytende innholdet fremsto som et potporri av annen skjønnlitteratur.

At Vindland ble såret forstår jeg. Men da må det være «dommen» han reagerte på. Begrepet brukes jo av homofile selv.

Nå handler ikke denne saken om Gudmund Vindland. Den handler om en offentlig forlagspolitikk som følger sjefens personlige preferanser. Det er høyst uprofesjonelt. På det svarer Juritzen at han ikke er interessert i å være en seriøs forlegger (NRK P2 Dagsnytt 18. 07.08 ). Det er en nokså uheldig uttalelse med tanke på at hans utgangspunkt er forbitrelse over at forlagets utgivelser ikke blir tatt seriøst.

DAGBLADETS LITTERATURANMELDER: Cathrine Krøger i en debatt under Bok i sentrum i fjor. Foto: LARS EIVIND BONES
DAGBLADETS LITTERATURANMELDER: Cathrine Krøger i en debatt under Bok i sentrum i fjor. Foto: LARS EIVIND BONES Vis mer
Svar til Gudmund Vinland