Svarer Rottem

Øystein Rottem råder meg i gårsdagens innlegg til å spørre meg litt for før jeg begynner å rope og skrike.

Årets Brage-jury for skjønnlitteratur innkalte selvfølgelig bøker vi mente måtte vurderes og som ikke var påmeldt fra forlagenes side. Rottem vet selvfølgelig ikke hvor mange eller hvilke.

At Rottem må slutte å ta seg sjøl så jævla høytidelig, bekrefter han igjen i sitt eget innlegg, der han skriver at han undrer seg over at komiteene har valgt å se bort fra flere bøker han selv har funnet ypperlige.