FLYKTNING: Jeg kom selv som flyktning til Norge for mange år siden, og mener det samme i dag som jeg alltid har ment: vi kan ikke bestemme hvem som får bli i Norge basert på hvem vi synes er hyggelige, skriver Keshvari. FOTO: ÃÅrn E. Borgen / AFTENPOSTEN
FLYKTNING: Jeg kom selv som flyktning til Norge for mange år siden, og mener det samme i dag som jeg alltid har ment: vi kan ikke bestemme hvem som får bli i Norge basert på hvem vi synes er hyggelige, skriver Keshvari. FOTO: ÃÅrn E. Borgen / AFTENPOSTENVis mer

Enslige mindreårige asylsøkere:

Svaret er nei, han får ikke bli om du reiser

Beskyttelses-behovet er avgjørende.

Meninger

Marie Sagedal spør i et innlegg i Dagbladet 19.06 om det er greit at en enslig mindreårig uten beskyttelsesbehov får bli i Norge dersom hun selv reiser ut. Svaret på det er: nei.

Sagedal kan naturlig nok frasi seg sitt norske statsborgerskap og søke asyl i Afghanistan, men dette vil selvfølgelig ikke ha innvirkning på beskyttelsebehovet til personen som har søkt asyl. Jeg ønsker ikke å kommentere den konkrete saken hun viser til, men ønsker derimot å svare på hennes innlegg.

Vårt, og andre nasjoners asylsystem, er basert på behovet for beskyttelse, vurderinger knyttet til farene ved å oppholde seg i hjemlandet og andre humanitære hensyn. Det kan ikke være hensyn som «hyggelig», «arbeidslyst» og «positivitet» som er avgjørende om man har krav på beskyttelse i Norge eller ikke. I så fall hadde det vært svært mange fler som hadde hatt krav på opphold.

Hvis vi skal ta vare på alle mennesker som kan få det bedre av å være i Norge, ville begeret rent over for lenge siden. Jeg forstår godt at personer har mye engasjement i enkeltsaker, men vi må allikevel ha et system som gjør at kun personer med behov for beskyttelse, får opphold.

Jeg kom selv som flyktning til Norge for mange år siden, og mener det samme i dag som jeg alltid har ment: vi kan ikke bestemme hvem som får bli i Norge basert på hvem vi synes er hyggelige.

Skulle vi laget det regelverket som Sagedal etterlyser, vil det innebære automatisk opphold til svært mange som ikke trenger det, så lenge de er under 18 år. Det ville vært uansvarlig politikk.

Sylvi Listhaug fremmet en lang rekke innstrammingsforslag for Stortinget våren 2016, noe som var helt nødvendig sett i lys av flyktningsituasjonen 2015. Det er en sammenheng mellom hvor mange vi tar imot og forutsetningene for god integrering, og da er det behovet for beskyttelse i Norge som må være avgjørende for om søknaden blir innvilget eller avslått.

Tall fra Eurostat viser at 46 prosent av alle enslige mindreårige som kom til Europa i 2015, kom til Norge og Sverige. Dette til tross for at vi til sammen kun har 3 prosent av folketallet. Det indikerer at Norge og Sverige, et par land som ligger helt nord i Europa, har hatt attraktive velferdsordninger. Det ville være uklokt å endre reglene slik at det ikke lenger er beskyttelse som teller, slik Sagedal ønsker. Det kan gjøre Norge til en magnet for økonomiske migranter uten beskyttelsesbehov.

FrP skal fortsette å føre en streng, ansvarlig og rettferdig asylpolitikk. Vi kommer til å jobbe for ytterligere innstramminger, spesielt knyttet til familieinnvandring, slik at referansepersonen i Norge kan forsørge de man søker om gjenforening med. For FrP er det uaktuelt å gå motsatt vei og gi folk som ikke trenger det, opphold i Norge.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.