Svart-hvite begrensninger

OBAMA I NORGE? I forbindelse med det amerikanske presidentvalget har framtredende meningsytrere som Erik Solheim, Abid Raja og Akenhaton de Leon kommentert at Norge ikke er klare for en svart statsminister. Som et blandingsprodukt av en afroamerikansk mor og norsk far, og med røtter og erfaringer både fra Norge og USA, er jeg uenig i disse pessimistiske uttalelsene. Problemet er ikke at Norge ikke er klar for en statsleder med mer pigmentering i huden. Problemet er at vi i Norge ikke har noen kvalifiserte kandidater med mørk hudfarge som kan måle seg med Barack Obamas evner, talent, kunnskap, innsikt, karisma og visjoner.

Obama vant ikke fordi han er halvt svart og halvt hvit – han vant fordi han er et eksepsjonelt talent som forstår samtiden han lever i, og er i stand til å kommunisere med både konservative, liberale, hvite, svarte unge og gamle (for ikke å snakke om at republikanerne med Bush i spissen har kjørt USA i grøften og sørget for et historisk omdømmefall internasjonalt).

Norge og USA har et helt ulikt historisk grunnlag for rasespørsmålet. I Norge er det kulturelle forskjeller på bakgrunn av innvandring i nyere tid som er utfordringen – derfor er det å forstå de kulturelle kodene til majoritetssamfunnet viktigere enn hudfarge. I USA spiller hudfarge en større rolle i seg selv, på grunn av lang og brutal historie med segregering som har forplantet seg gjennom generasjoner i samfunnet. Det har ført til at mange med rette føler at det finnes et svart Amerika og et hvitt Amerika.

Med økt mangfold i Norge er det bare et tidsspørsmål før det vil komme evnerike talenter med mer pigmentering i huden enn Jens Stoltenberg, som kan bli statsminister her til lands. Av daglig erfaring gjennom over 30 år vet jeg at det er kunnskap og evne til å til nå frem til andre som teller, ikke graden av pigmenteringen. Jeg synes det er underlig at man fortsatt i Norge må påpeke at det er faktorer som intelligens og menneskelige egenskaper som teller. Må man selv være et blandingsprodukt for å være fargeblind, og se at raseskiller er menneskelig konstruerte begrensninger? Jeg tror ikke det. Men Solheim, Raja og Leon burde være bedre rustet mot en begrensende svart/hvit-tankegang enn det de åpenbart er.