Sveen, Karin

Slik ble jeg forfatter:

- Kanskje har jeg alltid vært språklig oppmerksom. Muligens hadde jeg to «språkstemmer»: en muntlig og en skriftlig. Jeg hadde den skriftlige stemmen å vende meg mot når den muntlige kom til kort. Å skrive ble som å lytte seg fram til den skriftlige stemmen. Dette er for meg å bli forfatter. Å være forfatter er derfor noe jeg stadig prøver å bli. Alt det andre handler om skriving - motstand, skriving - tålmodighet, skriving - befrielse. Å skrive er subjektivt å reflektere tilværelsen. Å lese handler om det samme. Jeg skriver og leser for å gjenkjenne meg selv i verden, og verden i meg.

Beste leseropplevelse:

- Jeg kan med sikkerhet rangere mine leseopplevelser. De beste bøkene har en stemme som sier meg noe. De verste er stumme og sier meg ingen ting. De beste utvider eksistensen og fyller meg med takknemlighet.

Slik liker jeg å jobbe:

- Å befinne meg i den skrivende situasjonen, på arbeidsrommet, i så lange strekk at jeg kan skrive fram min egen stemme i teksten, er bestemmende både for døgnrytme og andre gjøremål.

Slik jobber jeg med research:

- Min research gjøres hovedsaklig i faglitteraturen. Svært mye tid går med til dette. Annet forarbeid lar seg ikke lett beskrive. Og om det kunne gjøres, egner det seg ikke på trykk. Det hører hjemme i min egen «egn».

(Dagbladet.no 20.02.01)