Svenske samer mener Norge bryter med folkeretten

«Dette minner meg om hvordan Columbus og alle de andre idiotene som invaderte Amerika gjorde med indianerne! Sendte dem på reservater og tok de beste landområdene for seg selv! Samer er ikke et problem for det norske samfunnet eller for noen av de andre landene som har samer i nord, de lever bare etter sin levemåte og det synes jeg de skal få gjøre så lenge de vil!

Christian Neergaard

«Samene – fjellfinnene – er de største rasistene i Norden. De herser med alle som ikke føyer seg etter deres krav på alt mulig, de er verre en de som var her i 1940-45 og herset med gode nordmenn. Skal det bygges en vei, en radiolink eller noe som alle i samfunnet har nytte av, så skal disse superegoistene ha erstatning! Jompa II

«Vi steriliserte, tvangsflyttet, gjorde samisk «ulovlig», drev raseforskning akkurat som nazistene, bare uten mordene. Vi har svin på skogen. La samene herje der oppe som de vil. Bryr ikke meg en rein eller to beiter på norsk side av grensen.

Sunn fornuft er død

«Hallo... Hva er det de innbiller seg? De er svenske samer! Altså… de hører til i Sverige! Hvorfor i all verden skal våre skattepenger bil brukt for at de skal ha dyrene sine her i Norge!?

Bjørn