MISFORSTÅR: Det var store demonstrasjoner mot Svenska Akademien i våres. Det gjør det ikke rimelig at noen tyvlåner navnet og prestisjen til Nobelprisen. Foto: Fredrik Persson / Scanpix.
MISFORSTÅR: Det var store demonstrasjoner mot Svenska Akademien i våres. Det gjør det ikke rimelig at noen tyvlåner navnet og prestisjen til Nobelprisen. Foto: Fredrik Persson / Scanpix.Vis mer

Den nye nobelprisen:

Sverige: De stjeler Nobelprisen - i godhetens navn

Den Nye Nobelprisen i litteratur er en usedvanlig dårlig idé.

Kommentar

Hvor mye er det mulig å misforstå i godhetens navn? Ikke så rent lite, hvis du er blant demsom har startet opp den såkalte Nye Nobelprisen. Etter at det ble klart at årets Nobelpris i litteratur ikke vil bli utdelt, fordi det er full oppløsning i Svenska Akademien, som deler ut prisen, har altså en alternativ Nobel blitt lansert av en rekke progressive svenske intellektuelle, det «Nye Akademiet». Initiativtagerne mener at en verden i oppløsning må minnes om at litteratur skal forbindes med «demokrati, åpenhet, empati og respekt».

De roser seg av at prosessen skal være demokratisk: Svenske bibliotekarer har laget en liste av nominerte, alle som vil kan stemme over listen, og en fagjury skal kåre vinneren, som vil bli offentliggjort 14. oktober i år. Det er fire grunner til at det neppe blir et så ærerikt øyeblikk som det er tenkt.

For det første: Den nye Nobelprisen legger til grunn en pussig definisjon av hva litteratur skal være. Det meste av det som har blitt stående som stor litteratur, er ikke prektige fortellinger som synger toleransens pris, det er komplekse, dype, utfordrende verk, der mørket og ambivalensen ikke styres unna og der det ikke finnes noe utvetydig oppbyggelig budskap. Slik den nye prisen er beskrevet, vil den premiere sinnelaget til forfatteren, ikke kvaliteten på forfatterskapet. Som Aftonbladets Åsa Linderborg skriver: «Litteraturens oppgave er ikke å være god og ren, den skal være alt mulig».

For det andre: Svenska Akademien gikk i stumper og stykker fordi de ikke klarte å håndtere en trakasseringsskandale. Når den nye prisen er opptatt av å legge andre kriterier til grunn enn hva Akademien gjorde, gjør de også Akademiens litterære ekspertise til problemet, som om denne er en grunn til å se på dem som mistenkelige.

For det tredje: Det Nye Akademiet synes å tro på at en demokratisk avstemning vil føre til at det mest tolerante, demokratiske, samfunnsvesentlige forfatterskapet blir premiert. Men forfatterne som er valgt ut av bibliotekarene, er i stor grad vestlige, med påfallende mange svensker representert. Knapt noen asiatiske eller afrikanske navn er å se. Hvis ikke initiativtagerne mener at det er i Vesten litterær relevans i hovedsak finnes, har de gjort en feilberegning her.

Som Vagants Mats O. Svensson påpeker: Dette er dannelsesfiendtlighet og litterær populisme. De utvalgte forfatterskapene, mange av dem flotte, er også forfatterskap som er backet av store fangrupper og markedsføringsapparater og hører til typen som makelige middelklasselesere anbefaler hverandre. Jeg har anbefalt flere av dem selv, men så er jeg da også en makelig middelklasseleser som ikke påberoper meg den oversikt og systematiske lesning som gir grunnlag for å si noe om hvilke bøker som er verdens beste.

For det fjerde: Det Nye Akademiet kan ikke uten videre kalle seg en ny versjon av eller erstatning for Svenska Akademien. De er noe vesensforskjellig. De stjeler noen andres navn og prestisje. Antagelig ser de på seg selv som en slags litterær Robin Hood, som skal gi litteraturen tilbake til folket. Men det de driver med, er tyvlån og lite annet.