Svett for kultur og medier

Den nye regjeringen vil bremse NRK, kutte i kulturrådet, skattlegge papiraviser og øke idrettens andel av tippemidlene.

STRAMT: De store positive satsningsområdene på kultur er vanskelige å finne. For å gi erklæringen et litt mer offensivt anstrøk, understrekes det at «norskopplæring i skolen også er en kulturpolitisk målsetting». Foto:Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
STRAMT: De store positive satsningsområdene på kultur er vanskelige å finne. For å gi erklæringen et litt mer offensivt anstrøk, understrekes det at «norskopplæring i skolen også er en kulturpolitisk målsetting». Foto:Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer
Kommentar

Regjeringserklæringen er temmelig luftig på kulturområdet, samtidig som noen ganske klare endringer allerede pekes ut. Først en av de luftige:

«Norge bør ha et profesjonelt kulturliv, med kulturuttrykk som holder internasjonal standard». Dette betyr først og fremst at Høyre forsikrer om at Frp ikke skal få gå bananas i kulturlivet. Nationaltheatetret blir ikke lagt ned, og gjort om til arena for pokerturneringer - som regjeringen for øvrig åpner for i erklæringen.

De vil gjennomføre en «frihetsreform», for «økt maktspredning, høyere kvalitet og bredere fiansiering av kulturlivet». I denne forbindelse skal det også «foretas en gjennomgang av Kulturrådets arbeidsform og organisering.» Frihetsreform er nokså ullent, men det virker nokså klart at det er krefter i regjeringen som ønsker å endre relativt kraftig på hvordan Kulturrådet fungerer. Deres arbeidsform, som er fagfellevurdering på armlengdes avstand fra politikere, byr Frp kraftig imot. De har ikke tenkt til å la kunstnere selv sitte og vurdere hva som er god kunst, men heller fordele pengene lokalt. «Regjeringen vil stimulere til vekst nedenfra, framfor å styre ovenfra», står det. Frihetsreform vil i dette tilfellet bety å frata kunstnere innflytelse over hvordan kulturlivet skal finansieres. Til gjengjeld vil regjeringen forsøke å stimulere til mer private bidrag, gjennom en incentivordning. Det vil si at private bidrag skal utløse statlige tilskudd.

Erklæringen er konkret på en del andre områder. Bokloven vil som varslet bli reversert, men i teksten er det tydelig formulert et ønske om å «legge til rette for god fremvekst av nye forfatterskap». Så får vi se hva det innebærer.

En større andel av tippemidlene skal gå til idrett. Det står ikke at det vil gå bekostning av kultur, men det ligger i kortene. I dag går tippemidler til den kulturelle skolesekken (kulturformidling til skolebarn), Norsk teaterråd, barne- og ungdomsorganisasjoner og barne og ungdomskultur. Her må det altså forventes kutt.

På medieområdet er det noen dramatiske endringer. Konkurransetilsynet skal forvalte loven om medieeierskap, og dermed blir Medietilsynet redusert til omtrent bare et tilsyn for aldersgrenser på kinofilmer. Det vil innebære en liberalisering av tolkningen av medieeierskapsloven.

Regjeringserklæringen er dårlig nytt for NRK. Det skal legges frem en stortingsmelding om NRK-lisens og alternative betalingsordninger, andelen eksterne produksjoner skal økes og NRK skal ikke få utvide virksomhetsområdet sitt på bekostning av andre aktører. Altså blir det stopp for liknende prosjekter som turtjenesten ut.no, trafikkportal etc.

Men regjeringen forsøker ikke å justere maktbalansen i medielandskapet, for de andre mediene får det også tøft: Det innføres lavmoms på papir og e-aviser. Det er fint med lav moms, og ikke 25 prosent som i dag på e-aviser - men skattlegging av papiraviser vil sjekke økonomien i avishusene kraftig. Det betyr også at regjeringen bryter tradisjonen med skattefritt offentlig ordskifte. I tillegg skal pressestøtten omlegges og reduseres. Oppsummert? Det er fristende å si: mindre til alle, men mer frihet til å forsøke å klare seg sjøl.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.