Svik?

DAGBLADET SKRIVER i sin lederartikkel (04.06.05) at jeg har «kalt pensjonsreformen et svik mot arbeiderklassen.» Hadde jeg vært i like dårlig humør som lederskribenten, ville jeg brukt sterke uttrykk for å tilbakevise sitatet, eller jeg ville kanskje trodd at Dagbladet har latt seg villede av noen som ikke vil meg vel. Siden jeg er i godt humør, særlig etter at det har lyktes å skape så bred oppslutning om et alternativ til den sittende regjering, skal jeg nøye meg med å spørre: Fra hvor i himmelens navn har Dagbladet hentet dette sitatet? Selv ikke i pensjonsdebattens heteste øyeblikk har jeg verken tenkt, sagt eller skrevet noe slikt.

Jeg har både sagt og skrevet, og står fast ved, at pensjonsforliket vil bidra til å utvide klasseskillene i landet vårt. Ordet «svik» vil jeg reservere for helt andre situasjoner.