Sviket mot de voldtatte

Politikerne svikter når TV-kameraene skrus av, skriver kvinnene bak en ny aksjon. Kronikk.

FRYKT: En plakat viser en fantomtegning under voldtektsbølgen i fjor høst. Foto: Eirik Helland Urke / Dagbladet
FRYKT: En plakat viser en fantomtegning under voldtektsbølgen i fjor høst. Foto: Eirik Helland Urke / DagbladetVis mer

Hver såkalte voldtektsbølge skaper avisoverskrifter og frykt. Noen ganger et fakkeltog. Noen ganger råd om hvordan kvinner skal te og kle seg. Men alltid politikere som sier at nå skal ord bli til handling. Så blekner overskriftene, og feilene som har blitt begått blir ikke rettet opp. Medietrykket avtar, men anmeldelsene fortsetter å fylle politiskuffer. Det som fikk forsider og fakkeltog i fjor, blir forbigått i stillhet i år. I voldtektsåret 2011 økte antall anmeldte voldtekter i hovedstaden med 30 prosent. Det har ikke blitt bedre. I løpet av de første 91 dagene i 2012 mottok Oslo politiet 76 voldtektsanmeldelser. Det er nesten én hver dag, og dette er bare i én by. Samtidig vet vi at kun halvparten av de som oppsøker overgrepsmottaket i Oslo velger å anmelde overgrepet.

Vi trenger ikke bruke mørketall for å skremme. Du bør være skremt allerede. Derfor har vi gått sammen på tvers av profesjoner, politiske preferanser, og organisasjoner. Vi har lest, diskutert og hentet inn fagekspertise som har dannet grunnlaget for tolv krav. Vi kaller oss «Stopp Voldtekt», fordi den vedvarende voldtektsflommen kan stanses. De tolv kravene er en politisk gavepakke til alle politiske partier, organisasjoner og enkeltaktører som vil gjøre ord til handling. I Norge satses det ikke på forebygging mot voldtekt. Abort er lovlig. Voldtekt er ulovlig. Et slikt enkelt faktum gjør dette til en dårlig vits: I 2011 var 29 millioner satt av til abortforebyggende tiltak, men ikke et øre var merket av til voldtektsforebygging. Hvis du blir voldtatt, har du ingen garanti for at et overgrepsmottak kan ta imot deg. Ved 10 av de 14 største overgrepsmottakene er det ventetid for å bli undersøkt. Du leste riktig. Voldtektsofre må stå i kø for å bli undersøkt av kompetent personale: «Vi har ingen beredskap på overgrepsmottaket, noe som gjør at sykepleierne og legene kun kommer om de vil og har anledning», sa sykepleierkoordinator for voldtektsmottaket i Kristiansand, Elin Bredal Solheim til TV2 for en tid tilbake.

I verste fall risikerer den utsatte å vente en dag før man kan dusje eller bytte klær. Helsedirektoratet har foreslått en lovfesting av overgrepsmottak, men departementet gjør det de kan best i voldtektssaker. De lover å følge opp, men så gjør de ikke det. Voldtektsanmeldelser henlegges ofte grunnet manglende etterforskning. En ansatt ved et overgrepsmottak på Østlandet kjørte rundt til de ulike politistasjoner for å levere bevismateriale, fordi politiet ikke gjorde jobben sin. Bedre etterforskning vil bety styrket rettssikkerhet både for den fornærmede og den anmeldte. En måte å styrke etterforskningen, særlig der gjerningspersonen er ukjent, er bruk av DNA. Men også der svikter myndighetene. Behandlingstiden for DNA-analyse hos Folkehelseinstituttet avdeling for biologiske spor (tidl. Rettsmedisinsk) er lang. Ofte tar det flere måneder å få en analyse som teknisk sett tar noen timer å gjennomføre.

Voldtekt er ikke som annen kriminalitet. Fortsatt lever fordommer om det verdige og uverdige offeret i den norske rettsstat. I 2010 anmeldte en kvinne fire menn for voldtekt. Ett år senere blir fire menn frifunnet av Oslo tingrett. Det at kvinnen kvelden før voldtekten hadde frivillig sex med en annen mann, var en del av begrunnelsen for frifinnelsen. «Retten feller ingen moralsk dom over NN, men konstaterer at hun i beruset tilstand ikke er fremmed for å kunne ha sex med menn hun ikke kjenner så godt. Dette har bevismessig betydning i relasjon til å forstå hennes handlemåte i forhold til de tiltalte» står det å lese i dommen. At retten selv konstaterer at de ikke feller en moralsk dom over kvinnen betyr ikke at de ikke gjør det. Moralen her er klar og tydelig, har en kvinne frivillig sex med en hun ikke kjenner godt, mister hun sin renhet og ære. Og er hun ikke ærbar, så er hun voldtektsbar. Voldtektsutvalget foreslo i 2008 en kompetanseheving av jury, meddommere og dommere i voldtektssaker. Det har enda ikke blitt gjort. Hvor mange dommer som denne kan rettsstaten Norge tåle før det skjer?

Våre tolv krav handler om forebygging, etterforskning, rettsforfølgelse og oppfølgning av voldtektsutsatte. De er konkrete og gjennomførbare. Stopp Voldtekt består av frivillige fagpersoner, politikere, forskere, tillitsvalgte i fagbevegelsen og næringslivsaktører. Men først og fremst er vi aktivister mot voldtekt og for rettssikkerhet. Vi er tverrpolitiske og tverrfaglige, og når vi kan bli enes om kravene så vil mange kunne gjøre det. Våre krav ligger samlet på stoppvoldtekt.wordpress.com Vi tilgir dere, politikere, for alt dere ikke har gjort, men nå er tålmodigheten slutt.