Svikter SV rocken?

TORSDAG 26. MAI ble det gjennomført en fantastisk mobiliseringskonsert med 22 artister på scenen i Studentersamfundet i Trondheim. Alle artistene stilte opp gratis for å markere støtte til opprettelse av et nasjonalt senter for pop og rock på Dora i Trondheim. Mandagen etter

kan man lese i Adresseavisen at SV på sitt landsstyremøte samme helg har vedtatt at de ønsker å vente til etter at høringsfristen er utløpt 20. juni. For oss som hadde engasjert oss sterkt i denne saken var dette en lei trøkk i trynet rett etter maktdemonstrasjonen på Samfundet. Neste landsstyremøte i SV etter dette vil være 11. august, hvilket i praksis vil si utsettelse av vedtaket om lokalisering til etter valget. Hva er det partiet er redde for? Jeg vet i allfall hva jeg er redd for: I verste fall kan vi sitte med en ny regjering Bondevik etter valget, og med vissheten om hvor sterkt rock og andre populære musikkformer står der i gården, er undertegnede svært skeptisk til om det i det hele tatt vil bli opprettet et nasjonalt senter for pop og rock. (Vi har valgt konsekvent ikke å bruke begrepet «rockmuseum» fordi trøndelagsalternativet legger opp til et levende senter der også nåtid og framtid ivaretas.) Når SV på denne måten skyver problemet foran seg (av redsel for å miste velgere i de byene som kjemper om senteret?) føles det som et svik mot pop- og rock-kulturen. Tida er overmoden for et slikt senter i Norge. Mye viktig og verdifullt materiale kan gå tapt ved en utsettelse. Og alt som havner i Oslo har en tendens til å bare handle om hovedstaden, og med all respekt; Oslo er ingen rocke-by, ingen pop-by og i hvertfall ingen hip hop-by.

ET AV DE bærende elementene i Trøndelagsalternativet er regionmodellen. Det er nemlig i regionene det skjer. Vi har begrep som Halden-rock, trønderrock og Stavanger-rock. Har noen hørt om Oslo-rock? Knapt nok Oslo-pop! Og på hip hop-fronten er Oslo lysår etter byer som Lillehammer, Bergen og Trondheim. Mange havner jo i Oslo etterhvert pga. at der er den tunge delen av bransjen, men ting oppstår utenfor hovedstaden, eller i undergrunnsmiljøene i Oslo. De store bransjeaktørene vil nok fortsatt holde til i Oslo, men de verken trenger eller hører til i et slikt senter.

Tirsdag 31. mai arrangerte NRK P3 konsert i serien «P3 Sessions» på Solsiden i Trondheim med rundt 6.000 tilskuere i pent, men tildels hustrig trøndersk vårvær. Beat that, Oslo! Øystein Djupedal kjenner jeg som en reflektert og sindig herre. Han maner til forsiktighet i framdriften av denne saken. På mange måter er jeg enig, men hvis denne forsiktigheten medfører at senteret ikke blir opprettet, blir det som å spare seg til fant. Derfor, SV: Dokumentasjon på alternativene er tilgjengelig, ABM utvikling har sagt sitt, hva i huleste er det dere venter på?