SVs nyttige populister

UTENRIKSMORAL: Latin-Amerika fortjener en ny sjanse til vekst og utvikling. Naturressurser - der de finnes - må utvinnes ansvarlig. God administrasjon og et effektivt lovverk er selvsagt helt nødvendige. Imidlertid viser all erfaring at utvikling uteblir dersom landet mangler et godt investeringsklima, politisk forutsigbarhet og integrasjon i den globale økonomien.

HVA SKAL norsk Latin-Amerikapolitikk inneholde? Dette er det nå faktisk SV som bestemmer. Støtte forvaltningen i Bolivia og Brazil? det høres fornuftig ut. Men når partiet som priser \'venstrevinden over kontinentet\' samtidig ønsker seg Venezuelas autoritære og populistiske president i FNs Sikkerhetsråd - da mistenker vi at partiets dagsorden ikke primært handler om utvikling for kontinentets fattige, men like mye om ideologi og anti-amerikanisme. Partiets utenrikspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen bekreftet dette tydelig i Dagbladet 31. august.

Norge har lært flere ting etter tre tiår med oljen: ja, det er viktig med god forvaltning av industrien og inntektene. Det er samtidig like viktig å unngå ensidig avhengighet av petroleum. Derfor er Norge medlem i EØS og WTO. Skal norske råd ha troverdighet i Latin-Amerika, må dette tas med.

AUTORITÆRE LEDERE på begge de politiske ytterpunktene i Latin-Amerika har i årtier forsømt sitt ansvar og skuslet bort kontinentets enorme muligheter. Skal regjeringen bidra, så slutt å spørre om en statsleder er venstre- eller høyreorientert; undersøk heller om hun er demkratisk eller ikke. Jeg vil heller ha sosialdemokraten Bachelet enn den høyreekstreme militærdiktatoren Pinochet til å styre Chile. Men jeg vil heller ikke - i motsetning til SV - foreslå en militærdiktator som Castro til Nobels fredspris bare fordi han er på venstresiden. Og siden Jacobsen er bekymret over menneskerettighetsbrudd i det markedskummunistiske Kina - hvorfor vil hans partifelle Erik Solheim binde norsk bistand i Afrika nettopp til kinesiske prioriteringer? Et siste tips til SV og LO: undersøk fagforeningens kår i Cuba og Venezuela før dere trykker deres undertrykkere til deres bryst.