Sykefarse

SYKELØNN: Her er en dårlig nyhet til borgerskapet: Det er bare på et eneste punkt at Karl Marx\' historieteori må revideres. Han sa visstnok at historiske hendelser opptrer i to skikkelser: Først som tragedie, dernest som farse. Men dagens utvikling viser at de opptrer som farse med det samme, og dermed punktum.Jens Stoltenberg har ikke mye respekt for sykelønn. Det viste seg til fulle i 2001, da han forhandlet bak andres rygg med Høyre for å få innført karensdager. Han slapp unna med autokritikk og ble ikke engang ekskludert av Norsk Tjenestemannslag. Nylig forsøkte han seg igjen med kupp-metoden. Tilfeldigvis med motsatt fortegn: nå var det kapitalister og byråkratiske kontorsjefer som skulle betale mer av regningen. Ikke dumt.Hva gjorde så fagorganisasjonene denne gangen? Tok de opp Stoltenbergs himmelsendte vri, for å forvandle den fra en kruttlapp til en skarp kule i kampen mot arbeidsgivernes struktur-baserte forsømmelser mot arbeidsmiljøet? Forsøkte de å skape en bevissthet om at sykefraværet er et strukturelt problem som har å gjøre med en stadig mer utbredt mistrivsel mot privateiendommen til produksjonsmidlene, og dens følger på arbeidsplassene?

SELVFØLGELIG IKKE. Nå ville de ekskludere ham. De kritiserte regjeringen for å ha intervenert i IA-avtalen, som er et korporativt verktøy fjernet fra grunnplanets kontroll. Derfor opptrådte LO-lederen som en snakkesalig marionett i en front ledet av NHO-sjefen, basert på hans ønske om en Høyre-regjering. Gjennom LOs agitasjon blir tanken om kapitalistenes politiske ansvar gjennomhullet for alvor. Det går virkelig an!Per Østvold, skinnradikal spesialist på nederlagsstreiker, benyttet igjen anledningen til å agitere for et smekkert og finpusset klassesamarbeid. Han tok opp stilen fra en artikkel i den nye antologien fra Gyldendals arbeidslivsavdeling, «Kollektiv og individ». Der roses IA-avtalen opp i skyene av Stein Stugu, den kanskje mest reformistiske fellestillitsvalgte i norsk industri. Realiteten er at det ikke finnes et ord i IA-avtalen som ikke kan sikres gjennom politisk bevisste fagforeninger og klubber. Var det noen som snakket om fagopposisjon?