Sykehuslys i horisonten

Tillit mellom ledelse og leger nødvendig.

Meninger

Det kan se ut som en årelang strid om bygningsmasse, lokalisering og arbeidsdeling ved Oslo universitetssykehus nå er endt i en våpenhvile. Helseminister Bent Høie og finansminister Siv Jensen gikk i forrige uke ut med regjeringens vedtak om støtte til forslaget fra Helse Sør Øst. Det betyr at det er tilstrekkelige politiske og finansielle garantier til at helseregionen kan gå i gang med den omfattende ombyggingen.

Det skal bygges et nytt, stort sykehus ved Rikshospitalet på Gaustad. Radiumhospitalet skal oppgraderes. Der skal all kreftbehandling skje. Dessuten skal Aker sykehus bli et stort lokalsykehus. Ullevål sykehus skal legges ned på sikt, men ikke før de andre står ferdige om anslagsvis 15 år. Parallelt med nybyggingen av de nye sykehusene, vil Ullevål fortsatt være behandlingsinstitusjon for store deler av Oslos befolkning. Nødvendig vedlikehold skal gjennomføres i henhold til planer og årlige budsjetter. Pasienter som sokner dit vil bli ivaretatt på antatt forsvarlig vis.

Nå hører det med til våpenhviler at ikke alle er fornøyd. Mange ansatte hadde ønsket Ullevål sykehus varig liv, forutsatt at man satte inn nødvendige ressurser til oppgradering og vedlikehold. Skal vi dømme etter de jevnlige reportasjene fra dette sykehuset, er tilstanden bedrøvelig og helseskadelig. Men vi må anta at skrekkeksemplene fra utrangerte og uegnede sykehuslokaler er unntakene som formidler et berettiget rop om mer ressurser. Tillitsvalgte kan kunsten å krisemaksimere.

Likevel er det ingen tvil om at en raskt voksende hovedstad trenger nye og hensiktsmessige sykehus med større kapasitet enn dagens. Planene som nå er presentert vakte jubel på Aker, der helseministeren og finansministeren holdt sin pressekonferanse før helga. Jubelen skyldtes at Aker tidligere er blitt vedtatt nedlagt, til store protester fra helsearbeidere og pasienter. En mangeårig kamp for det gamle lokalsykehuset i hovedstaden er dermed kronet med seier.

Men virkeliggjøringen av det nye OUS vil ta mange år. Store byggeprosjekter har en tendens til å bli dyrere enn planlagt. De vil derfor med stor sannsynlighet utløse konflikter underveis. Etter hva vi har sett av diskusjoner mellom sykehusledelsen ved OUS og representanter for de viktigste profesjonene, er tillit en mangelvare. Det har både det regionale helseforetaket og regjeringen et ansvar for å bedre.