Symboler i full galopp

Året 2001 avrundes med at New York kåres til USAs høfligste by og at Se og Hør utpeker Kjell Inge Røkke til «Folkets gullgutt».

Dette årets symbolske rundkast er formidable. Det kommende årets rundsnu innenfor symbolikken blir neppe mindre. 2002 innledes med at Europas tunge kulturelle kjennemerker i valutaer som franc, mark og drakmer går nedenom og hjem.

  • I pressen snakker vi om det utrolige nyhetsåret 2001. Kanskje er det langt mer enn utrolig, det er umulig. Denne høsten har innvarslet en «umulighetens tidsalder», ikke fordi sivilisasjonen brøt sammen etter 11. september, men fordi følelsen av at alt er mulig fikk etablere seg. Derfor leer vi knapt nok på øyelokket over nyheten om flypassasjeren på ruten Paris-Miami med skohælen full av sprengstoff.
  • Men at New York skulle bli kåret til USAs høfligste by, det er mer enn umulig. Riktignok deler byen førsteplassen med Charleston i Sør-Carolina, men rangeringen er likevel et slag i ansiktet på New Yorks selvbilde. Byen som heller snerrer enn smiler, den kosmopolitiske smeltedigel som aldri sover, som selv kultiverer et image av stedet der bare den sterkeste og smarteste overlever - den kan ikke være høfligst i landet. Det har vært en tøff høst. Terrorangrep, flykrasj, uteblevne turister og dårlig økonomi. Og så dette. Borgermester Rudy Giuliani kommenterte da også kåringen med å spørre hva juryen hadde røykt eller drukket. Avisene valgte å ignorere den pinlige nyheten, bare The Daily News rapporterte den pliktskyldigst. En liten trøst er det at utnevnelsen gjøres på grunnlag av innsendte forslag. Kanskje sympatien med den hardt prøvede byen har gjort utslaget.
  • En kan si hva en vil om Kjell Inge Røkke, men noen folkelig kosebamse har han aldri vært, snarere et symbol på kjappe investeringer og høyt forbruk. I Dagbladets kjendiskåring julaften i fjor var det 24 prosent som beundret ham mye. De aktet ham for å ha bygd opp sin rikdom selv og for utradisjonell livsførsel. Men negativt var det at han var avvisende overfor mediene og at en enkel fisker ikke har privatfly. Nå ser bildet annerledes ut. MMI-målingen i Se og Hør viser at nesten alle synes han er en dyktig forretningsmann, men 70 prosent mener han også virker som en sympatisk person. En folkets gullgutt. Målingen er gjort etter at Røkke vant kampen om Kværner, tok på kjeledress og hjelm og fikk en aura av langsiktig industribygger.
  • Det er uendelig langt fram til desember 2002. I perspektiv av årets symbolvelt kan alt skje. Blir Mike Tyson vinner av Nobels fredspris?