Symbolpolitikk om barnehage?

«Passer bra, for jeg skal blir Pappa i september.

Ta.

«Helt enig. Får ikke jeg barnehageplass fra neste år av, krever jeg at fødselspermisjonspengene blir utbetalt så lenge jeg går uten plass! Sist gang endte det nesten med personlig konkurs.

Nina«Hørt om kontantstøtte? Fødselspermisjonen går maks 1 år. Du kan krangle så mye du vil på det eller skrike og kjefte (for den saks skyld), men det er ingen på NAV som kan gjøre noe med det eller kommer til å gjøre noe med det. Om du skal kreve det av noen så kan du klage til politikerne.

Ida«De rødgrønne er i full gang med valgkampen allerede. Som nybakt pappa ville jeg vært mer imponert om de hadde lovfestet retten til å være hjemme med full lønn fram til ungen ble tre år gammel. Dette er bare gammelt oppgulp som de aldri vil klare å sette ut i praksis.

Potta«Ikke gled deg for tidlig, det hjelper like lite med lovfestet rett som med Halvorsens løfte om full dekning. Hun sa vel at hun skulle gå av om de ikke klarte det … men sitter nå der ennå. Dessverre!

So What!«Den reelle etterspørselen etter barnehageplass er langt lavere enn hva politikerne tror, dersom forholdene legges til rette for at folk selv kan få lov til å velge. Per i dag jobbes det politisk aktivt ifra alle kanter for å fjerne kontantstøtten, hvilket også fjerner den reelle valgmuligheten for foreldre.

Anonym