HJELP DEM DER DE ER:   I Jordan ligger Zaatari, verdens nest største flyktningeleir, her bor opp mot hundre tusen syriske flyktninger. Fremskrittspartiet vil heller øke hjelpen til flyktninger i nærområdene enn å hente 8000 av dem til Norge, skriver Per Sandberg. Foto: Tomm W. Christensen/Dagbladet
HJELP DEM DER DE ER: I Jordan ligger Zaatari, verdens nest største flyktningeleir, her bor opp mot hundre tusen syriske flyktninger. Fremskrittspartiet vil heller øke hjelpen til flyktninger i nærområdene enn å hente 8000 av dem til Norge, skriver Per Sandberg. Foto: Tomm W. Christensen/DagbladetVis mer

Symbolsk medmenneskelighet

Stortingsflertallet tenkte på et tall og besluttet å ta imot 8000 syriske flyktninger. Heldigvis har velgerne vetorett den 14. september.

Meninger

Det hører til sjeldenhetene at Stortinget fatter vedtak uten å utrede de økonomiske konsekvensene. Dessverre var det akkurat dette som skjedde under det uverdige spillet som førte til at AP, Høyre, V, KrF, SP og MDG besluttet å øke mottaket av antall syriske flyktninger til 8000.

Stortinget tenkte på et tall. Dessverre er det tallene de glemte som er alvorlig. Samfunnsøkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika Gruppen sier eksempelvis at det vil komme 30.000 mennesker, ikke 8000, på grunn av familiegjenforening og familieetablering. Han anslår livstidskostnadene ved dette vedtaket til å være 150 milliarder kroner for det norske samfunnet. Det er så svimlende mye penger at det er vanskelig å ta inn over seg.

Vi går ikke nødvendigvis god for dette anslaget. Det er kanskje per i dag ikke mulig å beregne dette helt konkret. Men, det er hevet over enhver tvil at Stortingets syriavedtak vil medføre at vår mulighet til å styrke velferdssamfunnet på mange områder svekkes. Dette framgår blant annet av Brockmannutvalgets rapport og perspektivmeldingen. Det blir mindre penger til blant annet skole, veier, eldreomsorg og sykehus når de andre partiene tenker på et tall uten å utrede konsekvensene. Fremskrittspartiet mener det er uansvarlig og uklokt.

Stortingsflertallet med Jonas Gahr Støre i spissen skyver ønsket om å framstå medmenneskelig foran seg i debatten om Syriaavtalen. I tillegg avviste de kategorisk forslaget om å la velgerne direkte få avgjøre dette svært viktige spørsmålet, da de stemte ned vårt forslag om å avholde folkeavstemning.

Dessverre er det ikke bare tall og kostnader som er glemt. Det er også mennesker.

Syriakrigen er en humanitær katastrofe. Millioner av mennesker er på flukt og lever under forhold som ingen mennesker burde oppleve. Fremskrittspartiet foreslo at vi heller burde øke hjelpen i nærområdene, slik at flest mulig mennesker kunne få hjelp. Vi mener det er bedre å hjelpe en million mennesker i deres nærområder, framfor å hente 8000 til Norge. Ap-leder Støre og stortingsflertallet mener det motsatte.

En annen dimensjon er at i sin iver etter å lage politisk spill på bekostning av menneskelige skjebner, glemte Støre & Co at det allerede sitter over 5000 mennesker og venter på muligheten til å starte sine liv i Norge. Dette er mennesker som har kommet til Norge, fått rett til opphold, og venter på at kommunene får kapasitet til å ønske de velkommen. Disse menneskene skyves bakerst i køen av Arbeiderpartiet og resten av Stortinget.

Heldigvis har stortingsflertallet i realiteten gitt velgerne og lokalpolitikerne vetorett i denne saken. Det er fortsatt slik at ingen kommuner blir tvunget til å bosette flyktninger. Dette betyr enkelt og greit at valget til høsten vil være det som avgjør hva som skjer i denne saken så lenge det er opp til kommunene. Kall det gjerne en lokal folkeavstemning eller vetorett for folk flest. Hver kommune har en gitt sum penger som skal fordeles på blant annet skole, eldreomsorg og vei. De må nå ta stilling til hvor mange Syria-flyktninger de skal ta imot, og hvordan de skal omprioritere og eventuelt redusere tjenestetilbudet til sine innbyggere som en konsekvens av dette.

Fremskrittspartiet har tro på at lokalpolitikere vet bedre enn Støre gjør, hva den enkelte kommune bør prioritere i årene som kommer. Kort oppsummert: Dersom flertallet i ditt kommunestyre sier nei til mottak av flere flyktninger, så kommer det ikke flere flyktninger. Derfor er vedtaket om 8000 syriske flyktninger ikke verdt papiret det er skrevet på. Heldigvis.

Lokaldemokratiet er viktigere enn noen gang. Fremskrittspartiet vil sette fornuft foran følelser, og mennesker foran symbolsk medmenneskelighet. Det er liten tvil om at Stortingets tallek i bunn og grunn handlet om politisk spill fra Arbeiderpartiets side. Heldigvis har velgerne nå mulighet til å sette foten ned for et vedtak som påfører Norge enorme utgifter, samtidig som det bidrar til at færre mennesker i et krigsherjet område får hjelp.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.