VIL STRAFFE::
VIL STRAFFE::Vis mer

Syria-farere må straffes

Trusselvurderingen fra PST er meget alvorlig. Det trengs et taktskifte.

Debattinnlegg

Trusselvurderingen fremlagt av PST denne uka er meget alvorlig. PST-sjefen var tindrende klar i sine vurderinger. Terrorfaren fra radikale islamistiske miljøer er økende, og radikalisering tiltar. Det trengs et taktskifte og vi ligger bakpå, uttalte PST-sjefen. Klarere kan det ikke sies.

Det er svært alvorlig at nordmenn drar til Syria og slutter seg til islamistiske terrororganisasjoner. De må pågripes og straffeforfølges når de kommer tilbake til Norge. Planlegging, gjennomføring, og opplæring i terror kan etter straffeloven straffes med inntil 30 år. Dette gjelder også for slike handlinger i utlandet. E-tjenesten påpekte i sin årlige rapport som nettopp er fremlagt at ytterliggående grupperinger som opererer i Syria har som mål å gjennomføre terrorangrep i Vesten. Derfor rekrutter de bevisst personer fra Europa og USA.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sin trusselvurdering er at ekstrem islamisme utgjør den mest alvorlige terrortrusselen i Norge. PST peker på at de siste årene har det vokst frem et voldelig miljø bestående av unge mennesker med et verdensbilde som forherliger vold. PST påviser at det er personer fra disse miljøene som reiser til Syria for å delta i væpnet kamp og terrorleirer sammen med ekstreme grupper.

Denne situasjonen må samfunnet ta på det dypeste alvor og møte med strenge reaksjoner. Disse unge menneskene radikaliseres og brutaliseres gjennom opplæring og deltakelse i terror. De etablerer kontakter og får opplæring i terror som gjør de til en sikkerhetsrisiko når de kommer tilbake til Norge. Utenlandske krigere som kommer hjem fra utlandet er en trussel som samfunnet må beskyttes mot. Opplæring i terror og deltakelse i terrorhandlinger senker terskelen for å utføre terrorhandlinger også i Norge.

Uansett bør personer som har oppholdt seg i kampområder tas hånd om av et hjelpeapparat når de vender tilbake for å forebygge radikalisering og vold. Ikke minst for å unngå en radikaliserende effekt på andre islamistiske miljøer.