System i galskapen

Fantasifullt og imponerende science fiction.

BOK: «Biosemiotisk avskrap» og «retrosymbiotisk dada» er bare to av de språkformene som sirkulerer i det framtidssamfunnet Lund bretter ut for oss i sin siste roman. Lund er en kultforfatter som med rette er utropt til en av våre mest originale samtidsforfattere, og med «Compromateria» gjør han ikke skam på sitt ry. Her gir han seg science fiction-sjangeren i vold med et usedvanlig oppbud av fantasifulle innovasjoner, både språklig, teknologisk og biologisk. Jeg-fortelleren opererer innenfor et kvasivitenskapelig paradigme i sin omsorgsfulle beskrivelse av de mangehånde levende organismene som bebor dette postmenneskelige samfunn, og en fantasifull leser vil sikkert kunne finne paralleller mellom Compromateria og Bondeviks Norge. I rammefortellingen gir Lund dessuten en ironisk kommentar til seg selv som «smal» forfatter og sitt forhold til leserne. Følgende sitat gir et godt innblikk i hva det dreier seg om:

«i endeløst kaotiske strømmer velter thlom ut, men også trion, i den hensikt å skape en orden, et system i galskapen, retrosymbiotekernes latterlige selvutleveringer blir den støy som kontrasterer alminnelig fibrillisk tale, den får den alminnelige utbredte fibrilliske tale til å fortone seg som noe trygt, begripelig, disse gale retrosymbiotekerne har derved en ikke ueffen rolle å spille for utbredelsen av de forskjellige comprometerianske språkformer.»

Med god vilje kan man si at den lundske tale spiller en tilsvarende rolle i forhold til de dominerende diskursene i dagens samfunn. For avanserte yndere av science fiction må «Compromateria» være gefundenes Fressen, for oss andre er den en drøy munnfull. Men fantasifullt er det, og imponert blir man, og med sikkerhet kan man si at Lund har levert stoff til et stort antall skarpsindige litteraturvitenskapelige avhandlinger.