Systemet belønner kvinnene

ETT ÅR etter samlivsbrudd kan jeg se tilbake på en periode hvor jeg opplevde det de fleste skilte fedre opplever. Enorm tapsfølelse ved ikke bo sammen med barna i tillegg til en svært stram økonomi. Det som reddet meg i en kritisk fase, både mentalt og økonomisk, var at eldstemann ble boende sammen med meg i huset vårt.

JEG TENKTE ikke økonomi da jeg krevde å bo i det som hadde vært felles bolig, men kombinasjonen av dobbel barnetrygd, skatteklasse 2 og at jeg ikke betalte drøyt 2000 i måneden, reddet min økonomi. Jeg har alltid trodd at fedre som ikke betalte bidrag var noen drittsekker som ikke ville ta ansvar. Dette har vært en ikke-sak og aldri blitt noe hett politisk tema. Systemet har på en måte gjort mannen til den skyldige part, enten det er han eller kvinnen som går. Og ingen har tatt opp mannens situasjon før nå.Skilte foreldre lider under system som er selvmotsigende. På den ene siden ønsker man at faren tar ansvar for sine egne barn, noe de aller fleste fedrene også ønsker, mens beregningsmodellen for bidrag legger opp til at skilte mødre tjener på at faren er minst mulig sammen med barna. Uten et godt samarbeid mellom foreldrene vil kvinner kunne foreta strategiske valg som gir dem mest mulig igjen økonomisk, mens faren sitter igjen uten å få dekket sine behov for samvær med barna, og i tillegg med en stor økonomisk belastning i en periode hvor han skal skaffe seg en ny tilværelse. I Dagbladets oppslag sist lørdag var det ingen av ekspertene som uttalte seg om det jeg mener er den viktigste årsaken til at menn klarer seg dårligere enn kvinnene, nemlig at menn får mindre samvær med barna enn moren. Hvordan ville bildet sett ut for kvinner hvis de ble skilt fra barna på tilsvarende vis? Kvinnen kan på en måte bare fortsette sitt liv som før, men med ett husstandsmedlem mindre.

DET ER DERFOR ikke til å undres over at det er mange frustrerte og bitre menn som ser at kvinnen går, får med seg barna og attpåtil en god slant økonomiske fordeler som langt overstiger de reelle kostnadene pr. barn. Han føler at systemet belønner kvinnene for å ta skilsmisse.Jeg har personlig aldri vært av den typen som sutrer om strømprisen eller bensinprisen stiger med noen tusenlapper hvert år, og jeg er villig til å betale min skatt for å opprettholde dagens velferdsordning. Men jeg tror folk skulle prøve selv å etablere sin egen husholdning samtidig som de må betale 7000 i måneden som bidrag som ikke lenger er fritatt skatt. Dagens system provoserer meg så voldsomt at jeg vurderer for første gang i mitt liv å ikke avgi stemme ved kommende stortingsvalg. Jeg kan ikke støtte politikere som har laget et system som ødelegger min livskvalitet.