Systemfeil

Synes du det er irriterende når datasystemet svikter? Trykk ctrl+alt+del og vær glad til. Det kunne vært verre.

FØRST VAR DET

skoleelevene. Etter 12 års skolegang og russefeiring var de klare for framtida. Trodde de. For hva hjelper det å være nyeksaminert med gode resultater, når du er feileksaminert?

Det morsomme, som ikke oppfattes som spesielt morsomt av dem dette handler om, er at ungdommene ikke var alene om å være optimistiske. Stange videregående skole var også fornøyd med avgangselevene sine. Helt til de tre søkte opptak til høyere utdanning. Noe manglet! Nærmere bestemt tre engelsktimer i uka. Og siden de som bestemmer, lenge har vært lei av at verken skoler eller elever evner å sette sammen riktige timeplaner, kunne de ikke vise noe hensyn i denne saken. Vel er alle involverte enige om at reglene for å sette sammen en godkjent fagkombinasjon i dag er ekstremt kompliserte, men dispensasjoner kan selvfølgelig ikke gis i tide og utide.

OK. NY DAG,

nye muligheter. Jeg hadde fortsatt ikke glemt skoleelevene fra dagen før, da historien om 240 bedrifter med rundt 6000 arbeidstakere fanget interessen min. Arbeiderne i såkalte VTA-bedrifter (Varig tilrettelagt arbeid) er yrkes- og utviklingshemmede, men produserer likevel varer og tjenester for rundt 500 millioner kroner i året. En ufattelig sum for et vanlig menneske. En ufattelig liten sum for folk med makt. Derfor har noen av de tregeste arbeiderne i VTA-bedriftene allerede fått sparken. Flere har grunn til å grue seg til framtida. Hvis de ikke setter opp tempoet og produserer for mange flere millioner, vil ganske snart deres eneste oppgave i løpet av uka være å lukke opp når støttekontakten ringer på.

TIL SLUTT

har jeg lyst til å nevne Kristin (39) og Jakob på ti. Jeg er neppe den eneste som ble grepet av historien om studentmammaen og hennes kreftsyke sønn. I september fikk blodkreftrammede Jakob et tilbakefall og ble svært dårlig. Moren hans synes situasjonen er så tøff at hun aller helst skulle utsatt studiene lite grann. Det er mye forlangt. De offentlige instansene som skal trygge oss økonomisk når vi havner i en krisesituasjon, finner i hvert fall ingen paragrafer som passer for Kristin og Jakob. Det vil si, sosialkontoret kan kanskje hjelpe. For oss bløthjerta uten makt, virker riktignok måten å gjøre livet lettere på for den fortvilte moren noe pussig: Hun må først selge bilen og finne et nytt sted å bo.

HVA HAR SÅ

disse sakene med hverandre å gjøre? Ingenting. Bortsett fra at de dreier seg om mennesker. De menneskene som har sittet så lenge i en god stol, bak et stort skrivebord at de har glemt sitt opprinnelige oppdrag: Å bidra til at samfunnet vårt fungerer best mulig for alle parter. Det jeg lurer på nå, er om vi kan snakke om en systemfeil? Er det i så fall mulig å trykke ctrl+alt+del for omstart?