Bør bremse: Olje- og energiminister Ola Borten Moe. «Vi må umiddelbart bestemme oss for å vente med å bygge ut Avaldsnes og Aldous», skriver artikkelforfatteren. Foto: Ole Morten Melgård
Bør bremse: Olje- og energiminister Ola Borten Moe. «Vi må umiddelbart bestemme oss for å vente med å bygge ut Avaldsnes og Aldous», skriver artikkelforfatteren. Foto: Ole Morten MelgårdVis mer

Ta det med ro, Borten Moe

En rask utvinning av nye oljefelt kan ødelegge norsk økonomi.

Der er lett å forstå at mange av aktørene på norsk sokkel jubler etter nok en oppjusteringen av anslagene for Avaldsnes og Aldous. Oljeproduksjonen på norsk sokkel har falt kraftig siden 2000, over 40 prosent. Fallet er langt kraftigere enn Oljedirektoratets anslag for bare fem år siden. Man har hatt en vekst i produksjonen av gass, men det er olje selskapene helst vil ha. Nå har man endelig funnet noe som monner, ser det ut til.

Det finnes mange sterke aktører med egeninteresse i å hausse opp dette. Men uavhengig av om det er det laveste eller høyeste anslaget som gjelder, finnes det bare ett fornuftig svar på hva vi må gjøre nå: Funnene er så store at hvis vi forholder oss riktig, kan vi kompensere for at oljen er tatt ut altfor rask. Vi kan forhindre en altfor hard landing. Da må vi umiddelbart bestemme oss for å vente med å bygge ut Avaldsnes og Aldous.

Dessuten, vi trenger ikke disse feltene nå. Tvert imot. En ytterligere overoppheting av oljevirksomheten vil kunne ha ødeleggende virkninger på norsk økonomi. På et seinere tidspunkt, la oss si om ti til femten år, vil det derimot være perfekt å ha et felt som både kan holde aktivitetsnivået oppe og sikre lønnsomhet, selv om prisene mot formodning skulle være lave. Det dreier seg om et område av Nordsjøen hvor man har erfaring i å beherske miljøutfordringene. Finnes det noe tryggere enn å la en avdeling av oljefondet ligge midt ute i Nordsjøen?

Statoil snakker om at feltet kan stå klart til produksjon i 2018. Det kan høres lenge ut. Men det er altfor raskt. Et slikt prosjekt vil øke presset på en allerede overopphetet oljeindustri fra det øyeblikket det overføres fra geologene til ingeniørene. Vi er i den litt paradoksale situasjon at til tross for produksjonsfall, så har sysselsettingen i oljevirksomheten steget kraftig på 2000-tallet. Mellom 2000 og 2010 har antall direkte sysselsatte steget med hele 65 prosent. Det legges mer arbeid ned for hvert produserte fat olje, noe som er mulig fordi prisene har steget.

Oljen tar slutt: «Oljen og gassen tar slutt, selv om noen bruker det nye funnet til å skape inntrykk av at tilgangen er nær uendelig», skriver Helge Ryggvik. Foto: Lars Harald J. Kristiansen/Scanpix
Oljen tar slutt: «Oljen og gassen tar slutt, selv om noen bruker det nye funnet til å skape inntrykk av at tilgangen er nær uendelig», skriver Helge Ryggvik. Foto: Lars Harald J. Kristiansen/Scanpix Vis mer

Faren ved en så kraftig sysselsettingsvekst er naturligvis at vi er blitt svært sårbare for et fall i oljeprisen. En rask utbygging av Avaldsnes og Aldous nå vil gjøre oss enda mer sårbare. Vi vil få enda flere som presser på for å sikre et høyt aktivitetsnivå. Det sier seg selv at det ikke er bærekraftig. Oljen og gassen tar slutt, selv om noen bruker det nye funnet til å skape inntrykk av at tilgangen er nær uendelig.

En utbygging nå vil dessuten ikke bare ta oksygen fra øvrig norsk industri, den vil også kunne ramme forsøkene på å få mer ut av eksisterende felt. Åm-utvalget har vist at det er mulig å hente ut langt mer fra eksisterende og marginale felter, hvis man konsentrerer seg om det. Det er det mye fornuft i. Problemet er at oljeindustrien skummer fløten, hvis den får sjansen. Situasjonen roper derfor på nasjonal styring.

Krisen ute i Europa stiller den ikke-oljerelaterte delen av norsk industri overfor store utfordringer. Man må nesten være idealist for å satse på noe annet enn olje sånn forholdene er nå. Hvis regjeringen skal gjøre noe med kostnadsnivået, finnes det ikke noe mer effektivt enn å skru ned tempoet i oljevirksomheten. Nå kan vi gjøre det med visshet om at det finnes en mulighet for å skru det opp igjen litt seinere.