KRITISERT:  VGTVs Mads Andersen har ringt dem som hetser flyktninger på nett. Foto: Benjamin A. Ward / Dagbladet
KRITISERT: VGTVs Mads Andersen har ringt dem som hetser flyktninger på nett. Foto: Benjamin A. Ward / DagbladetVis mer

Ta rasistene på alvor

Hva er mest elitistisk? Å ta folk på ordet, eller avskrive dem som dumme barn?

Debattinnlegg

Enkelte har reagert på VGTVs innslag der Mads Andersen ringer de mer «ivrige» kommentatorene til flyktningkatastrofen i Middelhavet. Det hele er ubehagelig å se på, så jeg forstår reaksjonen. Men det VGTV gjør er ikke å drite ut noen. Andersen har en respektfull tone og spør ganske enkelt hva folk mener med det de skriver. I kommentarfeltene har tross alt en retorikk fått feste seg som på sikt danner grunnlaget for både diskriminering og vold.

Enkelte antyder at dette er utdriting av ressurssvake mennesker, og at VG burde vært tøffere med «elitene» i stedet. Jeg er også for en mer maktkritisk journalistikk, men en trenger da ikke umyndiggjøre folk flest av den grunn? «Dette er den psykologiske motoren bak VGTVs oppringingsstunt: Er det ikke deilig å ha noen å forakte?» skriver Håvard Nyhus i Dagbladet. Men er det å ta folk på ordet å «forakte» dem? I min verden er det å ignorere vedvarende, ekstreme politiske ytringer i offentligheten, et tegn på forakt. Det er ingen grunn til å tro på mytene om at kommentarfeltene er befolket av ressurssvake og stakkarslige mennesker. Det er voksne, myndige, mennesker som selv, under fullt navn, sprer denne typen agitasjon på Norges største nettsteder. Noen av de tilhører organiserte miljøer på nett. Andre opererer på egen hånd. De sprer konspirasjonsteorier og åpenlys rasisme og kvinnehat i offentlige kanaler. Noen av de får til og med støtte fra Fritt Ord, slik som Fjordman. I Norge er det tidvis slik at det er en større synd å konfrontere rasisme, enn å spre rasisme.

La oss for diskusjonens skyld si at de aller fleste som ytrer rasisme på Internett er undertrykte mennesker i en vanskelig livssituasjon. Det tror jeg det er null belegg for å hevde, men likevel: Så klart det er enorme maktforskjeller i norsk offentlighet. Og så klart økonomiske strukturer gir mennesker ulik makt. Men det gjør jo ikke mennesker som strukturelt er undertrykt ansvarsløse, bevisstløse eller passive. Jeg liker å tilhøre en venstreside som tar utgangspunkt i at mennesker, selv om de holdes nede, nettopp ikke er det.

Vil VGTVs oppringing av folk som skriver drøye ting i kommentarfeltet gi flere skip til Middelhavet eller redde noen fra drukning? Nei. Men samtidig vil det helt klart gi mer solidaritet med flere mennesker i nød, i flere situasjoner, om vi bryter ned de forferdelige mønstrene i hvordan så mange omtaler minoriteter her i landet.

Dessuten har så klart slike kommentarer er konkret virkning. En skal være rimelig blind om en ikke ser samspillet mellom utviklinga av ekstremt språk i kommentarfeltene og de mer ytterliggående bevegelsene i norsk politikk.

Rasisme er på ingen måte et problem som er avgrenset til undertrykte sosiale lag, eller som utelukkende har sosialt opphav - og vi vil aldri komme noen vei ved å bortforklare rasisme ved sosiale forhold. Det kan så klart ofte henge sammen, og rasistisk tankegang kan vokse godt i dårlige tider, og jeg er overbevist om at sosial utjevning er effektiv bekjempelse av rasisme. Det er likevel voksne, myndige mennesker som under fullt navn skriver disse tingene. De fortjener å tas på alvor, tas på ordet, og få svar.

Vi har et lite, men betydelig segment i Norge som skriver de mest utrolige ting om minoriteter i all offentlighet. Vi kan enten legge til grunn at de mener det de skriver og ta de på alvor, eller overse de og avskrive de som folk som ikke forstår hva de driver med. Så kan en jo spørre seg selv hva som egentlig er mest elitistisk.