- Ta Stenstrøm av skjermen

- Oddvar Stenstrøm gjødsler hatet i «Holmgang». Det er problematisk at han mistenkeliggjør svake grupper og stiller infame spørsmål. Kåre Valebrokk bør ta ham av lufta straks, ellers bør ikke TV2 få fornyet konsesjonen!

Statsviter og samfunnsforsker Erling Dokk Holm i Norsk Form kritiserer «Holmgang»s programleder. Ikke bare på grunn av temavalg og gjengangere blant gjestene, men også fordi han mener programlederen har en stil som «lyser av hat og forakt».

Stenstrøm eller konsesjon

- Kåre Valebrokk bør ta Oddvar Stenstrøm av skjermen straks og erstatte ham med en som ikke er så destruktiv. TV2 bør ikke få fornyet konsesjon med ham som programleder, sier Dokk Holm.

Han har gått igjennom lista over emner som har vært debattert i «Holmgang», og misliker funnene sine sterkt. Han har funnet en klar overvekt av saker der samfunnets svake grupper blir utsatt for det Dokk Holm kaller mistenkeliggjøring.

- Hva er det som provoserer så sterkt? Hvorfor vil du fjerne Stenstrøm?

- Dette kan begrunnes saklig. Hvis det er slik at vi skal ha en allmennkringkaster som har folkeopplysningsidealet i fokus, så kan man ikke ha programledere som åpenbart fremmer rasistisk og paranoid tankegang. Jeg synes det bryter med selve allmennkringkasterideen. Jeg synes det svekker konsesjonssøknaden.

Gjødsler hatet

- Men litt av programlederens oppgave i et debattprogram er også å stille de ubehagelige spørsmålene. Man er ikke nødvendigvis enig i spørsmålsstillingen selv?

- Nei, og det er helt greit å stille ubehagelige spørsmål . Det er ikke noe galt i å opptre på en måte som gjør at noen oppfatter deg som rasist. Det er ikke det som er problemet. Problematisk blir det når vi opplever systematisk mistenkeliggjøring av samtlige svake grupper, og når spørsmålene stilles på en måte som er åpenbart infam. Mannen gjødsler hatet, sier samfunnsforskeren.

- Oddvar Stenstrøm konstruerer problemstillinger som bekrefter fordommer, i stedet for å bearbeide dem. Han bidrar til at alvorlige politiske spørsmål blir redusert til moralistisk skvalder, og reell debatt er det nesten ingenting av i «Holmgang», slutter Erling Dokk Holm.

JÆVLIG STOLT: - Vi har gjort ting i «Holmgang» som jeg er stolt av! Og jeg nekter å tro at halvparten av alle TV-seere er idioter, sier Oddvar Stenstrøm. Her i kjent positur.