Foto: Bildhuset / TT / NTB Scanpix
Foto: Bildhuset / TT / NTB ScanpixVis mer

Ta vare på matjorda

Det er lite rasjonelt å gi potteskår og fyringsgroper fra fortida sterkere vern enn ressursen som skal sikre matforsyningen i framtida.

Meninger

Vi må slutte å bygge boligområder og industri på jorda der vi dyrker maten vår. 97 prosent av Norge er ikke matjord så vi har nok areal.

Kortsiktige økonomiske hensyn vinner for ofte over den evigvarende ressursen som matjorda er. Det må stoppe. Matjord er en nasjonal ressurs, og det er derfor en nasjonal oppgave å ta vare på den. Lokalpolitikerne må sørge for å planlegge for utvikling og vekst uten å bygge ned matjord. Vi vet ikke hvordan framtida vil bli, men det er sikkert at også våre oldebarn og deres oldebarn igjen vil trenge mat. Å bevare matjorda er ingen «bondesak». Bonden vil alltid bli mett. Det er et spørsmål om beredskap, framtidige generasjoner og i aller høyeste grad en sak for byene.

Senterpartiet jobber for å ta vare på matjorda. Vi fikk i fjor flertall på Stortinget, mot regjeringens vilje, for å gi matjorda et sterkere vern. Stortingets flertall har sagt at innen 2020 skal det årlig omdisponeringen av matjord være under 4000 dekar. For ti år siden var omdisponeringen av matjord over 10.000 dekar årlig.

Stortingets nye jordvernmål betyr at regjeringen må be Fylkesmennene oftere si nei til kommuner som vil bygge ned matjord. Det betyr også at Statens Vegvesen og Jernbaneverket må ta mer hensyn til matjorda når de planlegger nye prosjekter. I dag har strandlinje, friluftsområder og kulturminner sterk beskyttelse. Matjorda har ikke i like stor grad hatt storsamfunnets beskyttelse. Det må det nå endres på. Det er lite rasjonelt å gi potteskår og fyringsgroper fra fortida sterkere vern enn ressursen som skal sikre matforsyningen i framtida.

Senterpartiet vil kjempe videre for framtidas matforsyning i 2016. Og vi forventer at regjeringen følger opp det målet Stortinget har satt.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.