Tabloidovergrep i Maddie-saken

«Dagbladets forside-oppslag er en tragisk sammenblanding av substans og sensasjonshunger. Hvordan Dagbladet definerer «nyhetsbildet» er en gåte for meg, men hvis det får utslag som dette, er ikke bot straff nok.

ro45li «Jeg har ved mange anledninger, når jeg står ved kassa og har bestemt meg for å ta med en avis, valgt bort en avis pga. forsider som denne.

Det er noe med det som er så simpelt og uintelligent at det føles som en hån.Må forøvrig berømme Dagbladet for å putte denne saken tydelig på sine sider, vi er jo mest vant til at kritikk mot Dagbladet publiseres av VG og vice versa.

Ask

«Jeg er ganske så sikker på at det ikke er førstesidene papiravisene til DB og VG taper på. Det er nok heller økt interesse for nettlesning. DB og VG har de beste og mest kule nettsidene, og mange bruker dem derfor som startsider. Lokalaviser lever godt av dødsannonser. Det er en av grunnene til at opplaget holder seg mer stabilt.

Sigurd «Det positive med Dagbladet tross alt er at vi lesere får anledning til å si hvor dumt vi synes det er uten for mye sensur. Til forskjell fra VG for eksempel, hvor jeg har opplevd at de holder tilbake kritiske innlegg.