Taggerhue-Rune!

JEG HUSKER GODT jeg, Rune Gerhardsen, kampanjen din som på alvor startet ungdomsforakten i byen vår. «Taggerhue!» Selv var jeg med å motaksjonere med Politikerhue!-plakatene, med bilde av deg.Taggerhue, for de som ikke husker den, var en kampanje blant annet på trikken, med bilde av en ungdom. Panna var klippet ut og her hang det en tråd med en kule, som skulle illustrere den kula som er i sprayboksen - taggere har ikke hjerne, var budskapet. Du fikk også laget en reklamefilm med ungdom, såkalte taggere, som ristet på hue, og da hørte vi lyden av sprayboks. Du startet hetsen som i dag har ført til at mennesker som maler på veggen har blitt samfunnsfiende nr 1. Straffenivået og utmålingen er hinsides all fornuft. Jeg vedder på at framtiden kommer til å riste godt på hodet av dette. Oslo - Norge rett før 2000-skiftet satte kunstnerne i fengsel! Du var også med på påstandene om hvor kriminelle disse menneskene som maler på veggen er. De stjal sprayboksene, påsto du og dine. Og det til tross for at sprayboksprodusenten Quick hevdet at grafittien hadde ført til enorm inntektsøking for deres del.

HUSKER DU taggerbusssen, Rune? Det gjør jeg! Det var en buss som du hadde leid inn andre enn grafittikunstnerne til å tilgrise med liksomtags og kipe slagord. Griseri var nemlig ordet dere brukte. Den stigmatiserende omtalen til tross, menneskene du påsto var barnehjemsbarn, narkomane og organiserte kriminelle har stått for noe av det mer progressive innenfor kunsten, og har gitt inspirasjon til både reklameverdenen og kunsten. Og nå kommer du, rett i tidligvalgkamp-tid og vil foreslå for bystyret at det skal opprettes tre lovlige vegger for tagging. Angrer du deg, eller er det bare et billig politisk valgkamppoeng? For du kan vel ikke ha glemt at det en gang var du som startet det hele?