HOLDT TALE, DROPPET DEBATT: I dag holdt kulturminister Hadia Tajik åpningstalen på Kulturrådets årskonferanse på Folketeateret i Oslo. Men hun stilte ikke i den påfølgende debattet med Høyres Olemic Thommessen. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
HOLDT TALE, DROPPET DEBATT: I dag holdt kulturminister Hadia Tajik åpningstalen på Kulturrådets årskonferanse på Folketeateret i Oslo. Men hun stilte ikke i den påfølgende debattet med Høyres Olemic Thommessen. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Tajik droppet debatt med Høyre

Norges fremste ekspert åpner for å dele Kulturrådet i to.

FOLKETEATERET (Dagbladet): - Hadia Tajik ønsket å snakke, ikke debattere, så da er det statssekretær Kjersti Stenseng som møter Olemic Thommessen (H) til debatt.

Slik åpnet kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende, Hilde Sandvik, den kulturpolitiske debatten under Kulturrådets årskonferanse «Etter beste skjønn», som holdes i dag.

Da hadde Tajik nettopp holdt åpningstalen på konferansen, men valgte altså å ikke møte Thommessen til debatt om statlig makt og innblanding i norsk kultuliv.

- Stramt program Kulturministerens kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz, svarer følgende på hvorfor Tajik valgte å ikke møte Thommessen til debatt:

- Statsråden har et stramt program, og ønsket å prioritere og holde åpningstalen framfor å være med i debatt. Hun debatterer gjerne, men det lot seg ikke gjøre denne gangen, sier Gjørtz til Dagbladet.

I debatten gikk Thommessen rett i strupen på den rødgrønne regjeringen, som han mener griper inn i kunstinstitusjonenes kunstneriske frihet.

- En borgerlig regjering vil fjerne alle statlige føringer i statlige tildelingsbrev til institusjonene, sa Thommessen fra scenen.

- Vi ville styrket andre aktører som bidrar økonomisk til kulturlivet, som stiftelser, fond og sponsorer. Da blir ikke kulturlivet entydig avhengig av statlige midler. Vi vil ha en større bredde i tildelingsorganene, som igjen gir større mangfold, sa Thommessen.

- Lite mulighet til faglig skjønn Dette utspillet kom i kjølvannet av et foredrag fra en av Norges fremste eksperter på «en armlengdes avstand»-prinsippet - et prinsipp som skal sørge for at politikere ikke skal styre kulturlivets faglige prioriteringer og vurderinger.

Sosiologiprofessor ved Høgskolen i Telemark, Per Mangset, mener at Kulturrådet i stadig større grad utøver statens oppgaver.

- Siden opprettelesen av Norsk Kulturråd, har rådet gjennomgått dramatiske endringer som setter «armlengdes avstand»-prinsippet på prøve. Staten har overført ansvaret for spesifikke statlige kulturtildelinger til Kulturrådet, faste tiltak der det er lite mulighet til å utøve faglige skjønn, sa Mangset.

- Kulturrådet en hybrid Han peker blant annet på at regjeringen har plassert restene av et helt statlig direktorat, Arkiv- og museumsdelen av ABM-utvikling, i fanget på Kulturrådet.

- Det er ikke lenger en armlengdes avstand mellom staten og Kulturrådet. Rådet er blitt en hybrid, hvor Kulturrådet både har en armlengdes avstand, men også er statlig styrt, sier Per Mangset, sosiologiprofessor ved Høgksolen i Telemark, til Dagbladet.

I lys av denne utfrodringen, kom Mangset med følgende vurdering:

- Jeg lurer på om det kunne være en fordel å dele hele organisasjonen i to, for å få klarer linjer, sa han fra talerstolen.

- Rådet prøver å holde oppgavene fra hverandre, men jeg vet ikke om de klarer dette. På sikt kan konsekvensen bli at Kulturrådets funksjon som intstrument for kreativitet og nyskaping svekkes. Hvis regjeringen mener alvor på at man bør ha en armlengdes avstand, så bør de ta tak, forklarer han overfor Dagbladet.

- Å dele kulturrådet i to er en mulig løsning. Det er ikke mitt forslag, men det vil være en naturlig konsekvens dersom man tar armlengdesprinisppet på alvor.

Kulturrådets direktør Anne Aashem ønsker å gi det litt mer tid.

- Det er under to år siden vi ble slått sammen, så jeg mener det er klokt å gi det litt mer tid. Sammenslåingen har gitt oss mange synergieffekter, både administrativt og faglig, sier Aasheim.

- Ingen føringer I sin åpningstale kom også Tajik inn på kritikken som den siste tiden er blitt rettet mot statens rolle i det uavhengige kulturlivet.

Spesielt føringer i de statlige tildelingsbrevene om at kulturinstitusjonene må bidra til grunnlovsfeiringen i 2014, har skapt misnøye.

- Vi har fått kritikk for å være for styrende. Institusjonene forvalter oppgaver på vegne av folket, og da synes vi det er naturlig å invitere dem til den store nasjonale feiringen. Vi la ekstra midler på bordet, direkte til institusjonene, men vi la ingen føringer på hvordan institusjonene skulle delta, sa Tajik.

KRITISK: I dag annonserte Olemic Thommessen (H) at en borgerlig regjering vil stryke alle føringer i statlige tildelingsbrev til norske kulturinstitusjoner. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
KRITISK: I dag annonserte Olemic Thommessen (H) at en borgerlig regjering vil stryke alle føringer i statlige tildelingsbrev til norske kulturinstitusjoner. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer