VIL UTREDE: I den kommende kulturnæringsplanen setter Hadia Tajik av 300 000 kroner for å utrede hvordan incentivordningen har fungert i andre land.
VIL UTREDE: I den kommende kulturnæringsplanen setter Hadia Tajik av 300 000 kroner for å utrede hvordan incentivordningen har fungert i andre land.Vis mer

Tajik vurderer filmhjelp

Kulturministeren vil vurdere støtteordninger for å forhindre at Norge går glipp av internasjonale filminnspillinger.

(Dagbladet:) - Vi setter av 300 000 kroner for å kartlegge resultatene av incentivordninger i andre land, sier kulturminister Hadia Tajik til Dagbladet.

Dermed avslører hun allerede nå et av punktene i kulturnæringsplanen som filmbransjen er mest spent på: Vil det innføres incentivordninger i Norge?

Dagbladet har den siste uken satt søkelyset på de manglende incentivordningene i norsk filmbransje. De fleste land vi sammenligner oss med, har i dag slike ordninger — men ikke Norge.

Incentivordningen innebærer at myndighetene refunderer en viss andel (ofte mellom 20 og 25 prosent) av det produksjonsteamet har brukt i landetg. Dette regnes som en næringspolitisk investering for å tiltrekke seg internasjonal filmbransje.

I den kommende kulturnæringsplanen blir det med andre ord verken innføring av ordningen eller et endelig nei til å gjøre det - men en nærmere utredning om effekten en slik ordning kunne ha fått for Norge.

Ifølge statsråden skal arbeidet med utredningen begynne så snart kulturnæringsplanen er lagt frem.

VURDERTE NORGE: Produksjonsteamet i «Sherlock Holmes: A Game of Shadows» vurderte å filme avslutningsscenen i filmen i Maredalsfossen i Møre og Romsdal.
VURDERTE NORGE: Produksjonsteamet i «Sherlock Holmes: A Game of Shadows» vurderte å filme avslutningsscenen i filmen i Maredalsfossen i Møre og Romsdal. Vis mer

- Det har vært høringsrunder om dette tidligere. Hvorfor en ny utredning?

- Man har aldri hatt en så systematisk gjennomgang som dette. Vi skal se på de forskjellige landene, og både kartlegge hva slags modeller de har brukt og hva slags effekt de har fått. Jeg er opptatt av at en slik ordning, hvis den iverksettes i Norge, blir så målrettet som mulig, sier Tajik.

- Hvordan da?

- Det er tre dimensjoner ved incentivordninger. Store filmproduksjoner kan føre til prestisje og inspirasjon i bransjen. Så er det næringspolitiske dimensjoner, både ved verdiskapning under produksjon og ringvirkninger. Og så kommer fordeler og utvikling av norsk filmmiljø, ved at de kan delta på andre produksjoner. Det er dette siste som jeg er mest opptatt av, sier ministeren.

Dagbladet har den siste uken skrevet at Norge på grunn av manglende ordninger har gått glipp av innspillingen av filmer som «James Bond: Die Another Day», «Lara Croft: Tomb Raider» og «Sherlock Holmes: A Game of Shadows».

Slike innspillinger betyr normalt store inntekter — ikke minst i form av turister. I forrige uke uttalte Hilde Charlotte Solheim, direktør for reiseliv og kultur i næringslivsorganisasjonen Virke, til Dagbladet at de manglende incentivordningene var en "kjempestor ulempe" for norsk turistnæring, og at landet går glipp av "en markedsføring av Norge som potensielt kan være ekstremt effektfull".

VURDERTE NORGE: Norge var også aktuelle for en biljakt på en isbre i «James Bond: Die Another Day».
VURDERTE NORGE: Norge var også aktuelle for en biljakt på en isbre i «James Bond: Die Another Day». Vis mer