OM VELFERD: Hadia Tajik og Ap mener at nordmenn som sliter med rus og psykisk helse ikke er i stand til å ta egne valg, skriver artikkelforfatteren.
dagbladets valgbod 2015


Foto: Nina Hansen / Dagbladet
OM VELFERD: Hadia Tajik og Ap mener at nordmenn som sliter med rus og psykisk helse ikke er i stand til å ta egne valg, skriver artikkelforfatteren. dagbladets valgbod 2015 Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Tajiks velferd

Ap viser sin sanne natur.

Debattinnlegg

I det siste har Hadia Tajik vært opptatt av ulike partiers historiske bidrag til utviklingen av det norske velferdssamfunnet.

26. mars i år sa Arbeiderpartiets fungerende helsepolitiske talsperson, Tove Karoline Knutsen: «Vi vil reversere denne loven tvert når vi kommer tilbake i regjering.» Hun snakket om fritt behandlingsvalg. Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er svært tilfreds med reformen og har omtalt dette utsagnet som «(..) helt frakoblet fra den oppfattelsen samtlige aktører på rusfeltet har, og ikke minst hjerterått overfor brukerne som har sett frem til å kunne velge behandling friere enn før.»

Under trontaledebatten utfordret jeg derfor Hadia Tajik på at Ap her lover å reversere denne ordningen, som åpenbart er en forbedring av velferdsstaten. Ja, hvordan føyer det seg inn i Arbeiderpartiets historieskriving at partiet går til valg på å fjerne viktige rettigheter for personer som sliter med rus og psykisk helse?

Svaret fra Tajik var: «Det ligg jo i sakas natur at den typen fridomar ..., ikkje alltid er fridomar for alle - altså at det nokre gonger slår ut påden måten at det er ein fridom som gjeld dei som har føresetnadane eller ressursane til å kunne navigera i dei moglegheitene som finst, men at det ikkje er ein fridom for alle som har behov for denne typen tilbod.»

Med dette viser Ap sin sanne natur. De er med på endringer av velferdsstaten når det er på statens og ikke brukernes premisser, De mener de selv vet hva som passer best for den enkelte, og verst av alt. Ap mener at nordmenn som sliter med rus og psykisk helse ikke er i stand til å ta egne valg.

Hvordan føyer dette seg inn i Tajiks forestilling om at Ap har vært det bærende parti i å forme en velferdsstat med like muligheter for alle?

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.