Tåkelagt sjefsskifte

I går bråfratrådte Terje Osmundsen som adm.dir. i Universitetsforlaget, etter mindre enn et halvt år i stillingen. Årsak: Uenighet mellom ham og eierne/styret om «viktige strategiske valg».

Hvilke valg? Det brukte Osmundsen, styreformann Per Ivar Maudal (Studentsamskipnaden i Trondheim) og styrerepresentant William Nygaard (Aschehoug) en pressekonferanse på ikke å besvare. Åpenbart gjaldt det å beskytte både forretningshemmeligheter og personer bedre enn hva styremøtet sist lørdag presterte.

  • Tåka dekker likevel ikke alle topper. En av dem er eierskapet i Universitetsforlaget. Da forlaget sto i fare for å havne på utenlandske hender midt på 80-tallet, gikk Aschehoug og Gyldendal inn som reddende aksjeengler og sitter fortsatt med med 25,5 prosent hver. Dessuten er Asch/Gyl - iallfall moralsk - forpliktet til å overta aksjene til Studentsamskipnaden i Trondheim, som ønsker å selge seg ned fra 33 til 5 prosent. Gyldendal og Aschehoug eier altså sin hardeste konkurrent på undervisningslitteratur, med de paradokser det medfører. Går Universitetsforlaget dårlig, koster det flesk for eierne. Går Universitetsforlaget for bra, vil det skje på bekostning av eiernes egne læreboksatsinger. Situasjonen roper på en pluss/minus null-balanse, eller «stø kurs» som det heter i politikken når status quo er både mål og middel.
  • Terje Osmundsen nøyde seg nettopp ikke med status quo. Innad foretok han på rekordtid drastiske endringer i forlagets ledelse og høstet liten til sterk storm for det, men dét brakte ham ikke på kant med styret. Derimot virker det som om hans iver etter å gjøre Universitetsforlaget til en mer konsentrert og slagkraftig aktør i det norske og nordiske bokmarkedet satte en støkk i eierne. Kanskje fant de hans visjoner og påtenkte virkemidler tuftet på sviktende realisme, kanskje fryktet de et for sterkt Universitetsforlag med løsrivelsesambisjoner, kanskje var det kombinasjon av de to - resultatet ble uansett at et nyvalgt styre, der Osmundsen ikke fikk aksept for sin formannskandidat, Borger A. Lenth, bare brukte noen timer på å si ham opp. Mens Universitetsforlaget sjangler videre mot Sehesteds plass med Osmundsens innleide konsulent-«ryddepike», Siri Hatlen, som konstituert adm.dir.