Tåkelegging av overgrep

SEKSUELL TRAKASSERING: Noman Mubashirs innlegg 28. mai kalt «Puppetriumfer» er dessverre nok et innlegg som tåkelegger handlinger begått av innvandrergrupper mer enn det opplyser. Fra før har vi lest om æresdrap på døtre som sammenlignes med norske konedrap og overfallsvoldtekter som sammenlignes med såkalte nachpielvoldtekter.

Æresdrap begås av menn som ønsker å reetablere sin ære i familie og nærmiljø – og som ofte lykkes med det. At også norske menn ønsker å reetablere sin ære gjennom å drepe nær familie, er meget mulig. Men det skjer da kun i deres eget hode. Vedkommende vil uansett tape både ære, respekt og mulighet for å leve videre under normale omstendigheter i sitt nærmiljø. I samfunn med æresdraptradisjoner forholder det seg motsatt. Denne forskjellen kan da ikke være uvesentlig?

At nachspielvoldtekter er mye større i omfang enn overfallsvoldtekter, er hevet over enhver tvil. Forskjellen ligger først og fremst i konsekvensen overfallsvoldtektene har for titusenvis av jenter og kvinner som ikke lenger kan bevege seg fritt i det offentlige. Det begrenser deres livskvalitet. Denne forskjellen kan da heller ikke være uvesentlig?

I innlegget «Puppetriumfer» skildrer Mubashir en ekkel og frastøtende handling som slett ikke er uvanlig på mange ungdomskoler (og jeg kan huske det fra min egen ungdomskole): å beføle jenter på brystene mot deres vilje. Denne handlingen sammenligner Mubashir med ni overfall av somalisk ungdom på Grünerløkka der unge kvinner i tyveårene har blitt slått i bakken, avkledd og beklådd. Igjen ligner handlingene på hverandre, men bare tilsynelatende. I ungdomskolen blir jenter angrepet av jevnaldrende de kjenner fra før. På Grünerløkka er angriperne totalt ukjente for ofrene. Handlingen skjer tilfeldig i det offentlige rom og har som konsekvens at svært mange kvinner føler frykt for å bevege seg aleine utendørs. Igjen begrenses kvinners handlingsrom.

Noman Mubashir er sjarmerende, høyt respektert og åpenbart kunnskapsrik. Desto mer synd er det at på denne måten tåkelegger og ufarliggjør handlinger som så åpenbart er med på skape frykt og redusere kvinners frihet.